Gender Certificate-kurser

Her vil du fremover finde alle de køn- og kropskurser på Købehavns Universitet, der kan vælges indenfor rammen af Gender Certificate-ordningen. 

Kurser forår 2022

Kurserne for 2021/22 er endnu ikke certificerede, men du kan se en liste over Københavns Universtitets kurser, der omhandler køn og krop her

Kurserne vil blive blive opdateret til listen her på siden såfremt de bliver godkendt. 

Kursuspakker

Der er blevet udformet kursuspakker, der kan bruges som eksempler og inspiration til, hvordan kurser kan kombineres tematisk. Bemærk at de kurser, der tages udgangspunkt i, er fra 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 og at nogle stadig afventer godkendelse fra Den tværfakultære styregruppe for Kønsforskning på KU. 

Allerede certificerede kurser

Denne kursusliste vil løbende blive opdateret, og har du taget et fag med et køns- og kropsperspektiv, som ikke er at finde på listen (eller som du mener, vi bør kende til), så skriv til os på gendercertificate@soc.ku.dk med oplysninger herom. Fag kan i det tilfælde, at de bliver godkendt af Koordinations tværfakultære styregruppe dermed certificeres bagudrettet.  

 • Advanced Welfare, Inequality and Mobility(Sociologi)
 • Affaldets moderne kulturhistorie (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Afskyens politik: fra aversion til dehumanisering (Minoritetsstudier)
 • American Fiction of the 1970s (Engelsk)
 • Ansættelsesret (JuraJ
 • Anthropology and the Environment (Antropologi)
 • Anthropology of Law (Jura)
 • Anthropology of the Nation - Bordermaking in Everyday Life (Antropologi)
 • Arab is the new black?: Arab American Literature and Racial Ambivalence (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Agricultural Value Chains in Developing Countries (Food and Resource Economics)
 • At se forskellig/hed: Kunsthistoriske nedslag i krydsfeltet mellem køn, seksualitet og race (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Beyoncé, køn og race (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Black and Orange: Race, class and the American Criminal Justice System (Sociologi)
 • Black Women Writers in African American Literature (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Bodies in/of Difference - Corporeal Perfonmance Strategies (Teater- ogperformancestudier)
 • Body & Technology: Medical Enhancement Technologies in a Sociological Perspective (Folkesundhedsvidenskab)
 • China – gender and sexuality, femininities and masculinities (Antropologi)
 • Christian Identity in Post-Colonial Africa (Center of African Studies)
 • Contemporary American Dilemmas, 1989-2008 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Contemporary American drama (SAXO)
 • Contemporary American Society: Issues and Preoccupations 2017 (Department of English, Germanic and Romance Studies)
 • Contemporary American Society: Issues, Preoccupations, and Dreams  (Department of English, Germanic and Romance Studies)
 • Contemporary Images of Women from a Cross-Media Perspective (Film- og medievidenskab)
 • Criminological Theory (Jura)
 • Critical Development Planning and Policy: Africa Focus (African Studies)
 • Culture, Lifestyle and Everyday Life (Sociologi)
 • Current Issues in Ethnology and Anthropology A - Gende, sexualities and Mass Violence (Antropologi)
 • Cyborgs, gudetriks og feministisk kvantemekanik – Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)
 • Danish Society – A sociological perspective (Sociologi)
 • Danske kvindelige kunstnere og deres forbindelse til den internationale avantgarde 1910-1950 (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Den religiøse krops sociologi (Tværkulturelle og regionale studier)
 • De store psykiatriske sygdomme og deres betydning for folkesundheden (Folkesundhedsvidenskab)
 • Det Gamle Testamentes Eksegese 1 (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Paulus (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Specialisering: Sex og synd i NT (Teologi)
 • Disco og discokultur (Kunst og kulturvidenskab)
 • Diskriminerings- og ligestillingsret (Jura)   
 • Diskursanalyse (Kommunikation)
 • Diskursanalyse, konflikter og International Politik Teori (Statskundskab)
 • Diskursanalyse (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Diskurs og identitet  - Danskhed, nationalitet og racialisering (Dansk)
 • Dogmatik og Sjælesorg: Sårbarhed, livskriser og modstandskraft: Mellem systematisk teologi og sjælesorg (Teologi)
 • Economics of Gender (Økonomi)
 • Environmental Justice (Departmen of Food and Resource Economics)
 • Environment, Society and Development (part 1) - Development Geography (Geosceince and Management)
 • Etik og Religionsfilosofi: identitet og narrativitet (Teologi)
 • Ethnicity and chronic diseases in a global perspective (Public Health)
 • Equality Discources and Collective Mobilizations in Transnational (Sociologi)
 • Families in Crisis – the changing balance of power between men and women (Sociologi)
 • Familiesociologi (Sociologi)
 • Familie og arveret (Jura)
 • Family Demography (sociologi)
 • Family Economics (Økonomi)
 • Fashion as Cultural Performance - refining, re-shaping, relation bodies (Arts and Cultural Studies)
 • Feministisk Materialitet - nye teorier i den materielle vending (Sociologi)
 • Feministiske perspektiver på krop og materialitet (Sociologi)
 • Fiktionstilskuere, sociale segmenter, køn og alder (Medier, Erkendelse og Formidling)
 • Fordybelsesemne - Superstars (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Forbindelser mellem krop og skrift – i værk, poetik og teori (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Forskellighed, identiteter og normativitet i kommunikation (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Fra Køn til Queer: Modernitet, seksualiteter og kultur (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Fra Politik til Pop og Omvendt: Den Anglo-amerikanske Verdens Historie og Kultur efter 1914 (Arkæologi, Etnologi, Hitorieog Græsk og Latin)
 • Fra Queer til Crip - Nye udfordringer til queer teorier (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Fra tålt minoritet til yndlingsminoritet: Seksualitet, køn og race i samtidige homoseksuelle rettighedskampe (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Følelsernes politk - Affektteori mellem Køn, Queer og Racialisering (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Følelsernes politik - Skam og kærlighed i kultur og politik (Center for Kønsforskning)
 • Gender and Body Dynamics: Cross-disciplinary perspectives (Sociologi)
 • Gender and Body Dynamics:  Denmark – China (Sociologi)
 • Gender and Legal Culture (Jura)
 • Gender, Law and Legal Culture (Jura)
 • Gender and Sexuality Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Gender, Equality, Diversity. International Perspectives (Sociologi)
 • Gender Matters (Antropologi)
 • Gender, Power and Intimate Personal Relationships (Psykologi)
 • Gender, Sexuality and HIV/AIDS in Low Income Countries: Risk behaviours, prevention, treatment, policy and intervention strategies (Folkesundhed)
 • Gender Studies: Denmark – Brothel of the North? (SAXO)
 • Gender, Welfare, Citizenship in Europe. Theoretical Turns and Key Issues (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Citizenship: Approaches, Cases, Practices (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Equality  (Sociologi)
 • Gender, Work and Organization (Sociologi)
 • Geographies of Governance, Development and Mainstream Feminism (Anthropology)
 • Globalization and development in India and South Asia (Department of Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Global Encounters: Writing Cultural Difference, 1768-1856 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Global Justice (Jura)
 • Global Partners, Politics and Health Care Systems (Public Health)
 • Governing bodies, registering people: Sundhedspolitik og kroppenes historicitet i Danmark set i en global kontekst 1750 - 1950 (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)
 • Health and Human Rights (Jura)
 • History and Hegemony: interpretations of the past at heritage sites and the use of history (Saxo)
 • Human Trafficking-Anthropological Perspectives (Antropologi)
 • Identitet og diskurs (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Identitet og konversationsanalyse (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Idræt, individ og samfund (Idræt og Ernæring)
 • Idrætspsykologi og identitet (Idræt og Ernæring)
 • Integreret kursus i livscyklus (medicin)
 • International Human Rights Law (Jura)
 • International og komparativ familieret – ægteskab, ugifte samlevende og registrerede partnerskaber (JURA)
 • International family law and comparative family law - marriage, cohabitation and registered partnerships (JURA)
 • Intersectional Relations: Sex, Gender and Sexuality in International Relations (Statskundskab)
 • Introduktion til nyere kønsteorier og feministiske tænkere (Sociologi)
 • Introduction to African American Women's Studies (Department of English, Germanic and Romance Studies)
 • Introduction to Postcolonial Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Inventing the Body: Innovation, the Body and Sci-fi (SAXO)
 • Islam og muslimer i nutiden: religion, politik og køn (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Krop og bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis (Fødevarer, Human ernæring og Idræt)
 • Krop og Medier (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Krop og politik - mellem det kollektive og det individuelle (Statskundskab)        
 • Krop, køn og forplantning i tidlig moderne europæisk medicin og naturfilosofi (SAXO)
 • Krop, køn og performance (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Krop, køn og seksualitet i dansk film og tv (Film- og medievidenskab)
 • Krop, køn, sundhed og sygdom i Danmarks historie 1800-1940 (SAXO)
 • Krop & teknologi: Medicinske forbedringsteknologier i et sociologisk perspektiv (Folkesundhedsvidenskab)
 • Kroppens kulturhistorie (Idræt og Ernæring)
 • Kroppens politik (Center for Kønsforskning)
 • Kroppens sociologi (Sociologi)
 • Kroppenes politik, kroppenes historicitet i Danmark og Sverige cirka 1700-1960 (SAXO)
 • Kropsstudier – ny feministisk teori og praksis (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Kultur, livsstil, hverdagsliv (Sociologi)
 • Kulturel afstand og historisk forståelse (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)
 • Kulturteori og -analyse (Litteraturvidenskab)
 • Kursus i basal og klinisk sexologi (medicin)
 • Kunst og Kolonihistorier (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Kvalitativ metode i studier af seksualitet, kultur og samfund (Sociologi)
 • Kvalitative analyser af arbejdsliv (Sociologi)
 • Kvalitative udforskninger af mænds levede liv og maskuliniteter (Sociologi)
 • Kvinder der formede avantgarden - Gertrude Stein og Peggy Guggenheim (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Køn, innovation, mangfoldighed i offentlige og private institutioner (Sociologi)
 • Køn, kultur og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (Institut for Tværkulturelle og regionale studier)
 • Køn og kærlighed omkring årtusindskiftet (Center for Kønsforskning)
 • Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)
 • Køn og Politik (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Køn og Politik (Statskundskab)
 • Køn, organisation og ledelse (Sociologi)
 • Køn, race og kolonialisme, 1500 – 1900 (Historie)
 • Køn, race og kristen mission ca. 1800-1950 (SAXO)
 • Kønsforskningens teori og praksis (Center for Kønsforskning)
 • Kønne(de) tal – kritisk blik på kvantitative metoder med fokus på køn og krop (Sociologi)
 • Language and Gender  
 • LGBTQI+ Awareness for Students of Psychology (Psykologi)
 • Lens of Popular Culture, 1800-1950
 • Love and the Novel and Queer/Feminist Theory
 • Løsning af komplekse velfærdsproblemer i ret og samfund (Jura)
 • Mad i samfundet: Kvalitet, sikkerhed og politik
 • Magt og Dragt (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)
 • Meaning in Mind and Society
 • Mandeforskning, mænds liv og maskuliniteter (Sociologi)
 • Media, Genre and Aesthetics: Ageing in medie (Medie, Cognition and Communication)
 • Medical Humanities (Department of Public Health)
 • Migration and Health (Public Health)
 • Migration, Cultural Diversity, and Gender (Sociologi)
 • Migration, Race and Sexualities in Southeast Asia (Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Migration, Politik og Sociale Forandringer  (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Migration, Sex Work, Trafficking; Master Narratives and Critical Perspectives (Antropologi)
 • Minoritetsforskningens teorier 
 • Munke, monstre og magt: Englands historie 1066-c. 1215 (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)
 • Musicology/Theater: Women, Performance, Music History (Musikvidenskab)
 • Musikvidenskab, æstetik og kulturteori (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Måderne hvorpå det normale bliver normalt. Introduktion til queerteorier (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Narrating the Nation (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Normalitet og afvigelse (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Nye forbindelser mellem krop og skift. En kritisk introduktion til "Unnatural Narratology"
 • Nyere kønsteorier (Sociologi)
 • Outside and Beyond the American Canon/What was African American Literature?
 • Past Imperfect: American Film and Society 1960-2020
 • People, power and change: How to organize a social movement (Statskundskab)
 • Performing Gender and Nation: Examining Historical Constructions of America through the Lens of Popular Culture, 1800 – 1950 
 • Philosophy of Gender (Teologi)
 • Philosophy of Mental Health (Teologi)
 • Political Ecology (Økonomi)
 • Protest, Mobilization, and Organization in Transnational Social Movements
 • Protest movements, Culture, and Social Change (Sociologi)
 • Politisk Adfærd (Statskundskab)
 • Popular Political Culture (Statskundskab)
 • Populærmusik, Køn og Race (Kunst- og Kulturvidenskab)
 • Postfeminisme, køn og medier (Center for Kønsforskning)
 • Postkolonialisme, køn og identitet (Center for Kønsforskning)
 • Public Health in the Media (Public Health)
 • Queer Anthropology (Antropologi)
 • Queer Musikvidenskab (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Race, nationalitet og køn i journalistiske medier (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling)
 • RADICAL IMAGINATION: The Invisibility of Image (Moderne Kultur og Kulturformidling)
 • Religion. Kvinder og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (Religionsvidenskab)
 • Reproductive Technologies and Family Ties (
 • Retorisk emne: Retorik og krop (Retorik)
 • Samfundsdebat (Tværkulturelle og Regionale Studier)
 • Samlivsret – retsstillingen for ugifte samlevende (Jura)
 • Scandinavian welfare politics and civil society in a comparative perspective (SAXO)
 • Seksualitet, prostitution, køn og identitet (Historie)
 • Seksualitet og køn i den vestlige verden (SAXO)
 • Seksualitetens idiosynkrasi - sensitive kulturteoretiske tilgange til studier af seksualitetsfænomener (Sociologi)
 • Selvportrætter i billedkunst - selvrepræsentation og konstruktion af identitet i kunsthistorien (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Sex and Money: Gender in the global political economy (Statskundskab)
 • Sex and the Scholar or Why Gender Analysis is Useful and not only for Women (Tværkulturelle og Regionale Studier)
 • Sexisme, racisme, heteronormativitet, islamofobi (Sociologi)
 • Sexual Politics in 20th Century Britain (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Shakespeares kvindefigurer på film og i teatret (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Skærmens Samfund. At skabe et billede af sig selv (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Sing, Unburried, Sing: Jesmin Ward´s Writing, 2008-2018 and Gender Studies and Anglo-Amerikan Litterature (English, Germanic and Romance Studies)
 • Skilsmisseret (Jura)
 • Social Context of HIV/AIDS in Africa (Centre of African Studies)
 • Social Differentiering (Sociologi)
 • Social integration og idræt (Idræt og Ernæring)
 • Socialret (Jura)
 • Socialret - børn og unges sociale rettigheder (Jura)
 • Socialpsykologiske perspektiver på køn, identitet og ansvar (Psykologi)
 • Socio-cultural Differentiation (Sociologi)
 • Socio-cultural Differences (Sociologi)
 • Sociology of the Middle East (Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Sociology of the Welfare State: Theoretical Perspectives (Sociologi)
 • South Asian Cultures: Contestations, Negotiations, Transformations (Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Sprog, køn og seksualitet (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Sprog og Kønsforskning (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Stat, familie og barn (Jura)
 • Sundhed, ernæring og livskvalitet (Idræt og ernæring)
 • Sundhedssociologi (Sociologi)
 • Swinging Britain? British Politics, Society and Culture in the 1960s (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Teologisk Antropologi (Teologi)
 • The body as Utopia - in Everyday Life and on Stage (Arts and Cultural Studies)
 • The Scandinavian Model of Welfare: Ideal or Outmoded (Sociologi)
 • The Social Psychology of Ethnicity, Multiculture and Gender (Psykologi)  
 • The Sociology of Aging and Dying (Folkesundhedsvidenskab)
 • The Politics of Crisis and Austerity (Statskundskab)
 • Those who have and those who dont - Critical citizenship studies, migration and democracy (Sociologi)
 • Tragiske teenagere i litteratur og samtidskultur (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Transformations of Gender in China (Antropologi - NIAS)
 • Understanding gender and organizations (Sociologi)
 • Urban Anthropology (Antropologi)
 • Velfærd, ulighed og mobilitet (Sociologi)
 • Visual Anthropology: Exquisite Corpse Artificial Women (Kunst og Kultur)
 • Welfare Differences in the EU Countries (Sociologi)
 • Women in the Ancient World (3rd to 1st millennia BCE) (Tværkulturelle studier)
 • Women Writers’ Revisions of Male Texts (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Women’s movement activism in China – defining and contesting gender inequalities (Antropologi)
 • Æg, sæd og reproduktionsteknologier i sociologisk perspektiv (Sociologi)
 • Ægteskab og skilsmisse i det 19. og 20. århundrede (SAXO)
 • Ægteskab, samliv, intimitet og skilsmisse i Danmark og Norden efter 1850 - Kultur, religion og politik (SAXO)
 • Økonomisk og social ulighed (Økonomi)