Gender Certificate-kurser

Her vil du fremover finde alle de køn- og kropskurser på Købehavns Universitet, der kan vælges indenfor rammen af Gender Certificate-ordningen. 

Kurser forår 2024

Kurserne for 2024 er endnu ikke certificerede, men du kan se en liste over Københavns Universtitets kurser, der omhandler køn og krop her

Kurserne vil blive blive opdateret til listen her på siden såfremt de bliver godkendt. 

Kursuspakker

Der er blevet udformet kursuspakker, der kan bruges som eksempler og inspiration til, hvordan kurser kan kombineres tematisk. Bemærk at de kurser, der tages udgangspunkt i, er fra 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. 

Allerede certificerede kurser

Denne kursusliste vil løbende blive opdateret, og har du taget et fag med et køns- og kropsperspektiv, som ikke er at finde på listen (eller som du mener, vi bør kende til), så skriv til os på gendercertificate@soc.ku.dk med oplysninger herom. Fag kan i det tilfælde, at de bliver godkendt af Koordinations tværfakultære styregruppe dermed certificeres bagudrettet.  

A

 • A Global History of the First World War (Saxo)
 • Advanced Welfare, Inequality and Mobility (Sociologi)
 • Affaldets moderne kulturhistorie (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Afrikanskamerikansk spekulativ fiktion (IKK)
 • Afskyens politik: fra aversion til dehumanisering (Minoritetsstudier)
 • Agricultural Value Chains in Developing Countries (Natural Resources, Environment and Animal Science)
 • Agricultural Value Chains in Developing Countries (Food and Resource Economics)
 • American Fiction of the 1970s (Engelsk)
 • Ansættelsesret (JuraJ
 • Anthropology and the Environment (Antropologi)
 • Anthropology of Law (Jura)
 • Anthropology of the Nation - Bordermaking in Everyday Life (Antropologi)
 • Antropologiske perspektiver II (Antropologi)
 • Arab is the new black?: Arab American Literature and Racial Ambivalence (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • At se forskellig/hed: Kunsthistoriske nedslag i krydsfeltet mellem køn, seksualitet og race (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Automation, employment and income inequality (Sociologi)

B

 • Beyoncé, køn og race (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Black and Orange: Race, class and the American Criminal Justice System (Sociologi)
 • Black Women Writers in African American Literature (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Bodies in/of Difference - Corporeal Perfonmance Strategies (Teater- ogperformancestudier)
 • Body & Technology: Medical Enhancement Technologies in a Sociological Perspective (Folkesundhedsvidenskab)
 • Bysociologi – menneske, sted og by (Geovidenskaber og Planlægning)

C

 • China – gender and sexuality, femininities and masculinities (Antropologi)
 • Christian Identity in Post-Colonial Africa (Center of African Studies)
 • Contemporary American Dilemmas, 1989-2008 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Contemporary American drama (SAXO)
 • Contemporary American Society: Issues and Preoccupations 2017 (Department of English, Germanic and Romance Studies)
 • Contemporary American Society: Issues, Preoccupations, and Dreams  (Department of English, Germanic and Romance Studies)
 • Contemporary Images of Women from a Cross-Media Perspective (Film- og medievidenskab)
 • Criminological Theory (Jura)
 • Critical Development Planning and Policy: Africa Focus (African Studies)
 • Cultural Policy - Theory, Method & Analysis (Arts and Cultural Studies)
 • Culture, Lifestyle and Everyday Life (Sociologi)
 • Current Issues in Ethnology and Anthropology A - Gende, sexualities and Mass Violence (Antropologi)
 • Cyborgs, gudetriks og feministisk kvantemekanik – Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)

D

 • Danish Society – A sociological perspective (Sociologi)
 • Danske kvindelige kunstnere og deres forbindelse til den internationale avantgarde 1910-1950 (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Decolonizing Exhibitions (IKK)
 • Democratic Innovations and Civic Participation (Political Science)
 • Den religiøse krops sociologi (Tværkulturelle og regionale studier)
 • De store psykiatriske sygdomme og deres betydning for folkesundheden (Folkesundhedsvidenskab)
 • Det Gamle Testamentes Eksegese 1 (Teologi)
 • Det Gamle Testamentes Eksegese: Kroppen i Det Gamle Testamente (Teologi)
 • Det Gamle Testamentes Eksegese: Køn og Magt i Det Gamle Testamente (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Paulus (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Specialisering: Sex og synd i NT (Teologi)
 • Digital Identities (Anthropology)
 • Disco og discokultur (Kunst og kulturvidenskab)
 • Diskriminerings- og ligestillingsret (Jura)   
 • Diskursanalyse (Kommunikation)
 • Diskursanalyse, konflikter og International Politik Teori (Statskundskab)
 • Diskursanalyse (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Diskurs og identitet  - Danskhed, nationalitet og racialisering (Dansk)
 • Dogmatik og Sjælesorg: Sårbarhed, livskriser og modstandskraft: Mellem systematisk teologi og sjælesorg (Teologi)

E

 • Economics of Gender (Økonomi)
 • Environmental Justice (Departmen of Food and Resource Economics)
 • Environment, Society and Development (part 1) - Development Geography (Geosceince and Management)
 • Ethics, Environment and Society (Food and Resource Economics)
 • Etik og Religionsfilosofi: identitet og narrativitet (Teologi)
 • Etik og Religionsfilosofi: Religion og samfund: Menneskets frihed, identitet og værdighed
 • Ethnicity and chronic diseases in a global perspective (Public Health)
 • Equality Discources and Collective Mobilizations in Transnational (Sociologi)
 • Experimental Political Science (Political Science)

F

 • Families in Crisis – the changing balance of power between men and women (Sociologi)
 • Familiesociologi (Sociologi)
 • Familie og arveret (Jura)
 • Family Demography (sociologi)
 • Family Economics (Økonomi)
 • Fashion as Cultural Performance - refining, re-shaping, relation bodies (Arts and Cultural Studies)
 • Feminist Digital Humanities (Arts and Cultural Studies)
 • Femininitetens genrer (IKK)
 • Feministisk Materialitet - nye teorier i den materielle vending (Sociologi)
 • Feministiske perspektiver på krop og materialitet (Sociologi)
 • Fiktionstilskuere, sociale segmenter, køn og alder (Medier, Erkendelse og Formidling)
 • Filosofihistorie: The mind has no sex? Women philosophers of the seventeenth century (Media, Cognition and Communication)
 • Fordybelsesemne - Superstars (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Forbindelser mellem krop og skrift – i værk, poetik og teori (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Forskellighed, identiteter og normativitet i kommunikation (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Fra Køn til Queer: Modernitet, seksualiteter og kultur (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Fra Politik til Pop og Omvendt: Den Anglo-amerikanske Verdens Historie og Kultur efter 1914 (Arkæologi, Etnologi, Hitorieog Græsk og Latin)
 • Fra Queer til Crip - Nye udfordringer til queer teorier (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Fra tålt minoritet til yndlingsminoritet: Seksualitet, køn og race i samtidige homoseksuelle rettighedskampe (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Følelsernes politik (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Følelsernes politk - Affektteori mellem Køn, Queer og Racialisering (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Følelsernes politik - Skam og kærlighed i kultur og politik (Center for Kønsforskning)

G

 • Gender and Body Dynamics: Cross-disciplinary perspectives (Sociologi)
 • Gender and Body Dynamics:  Denmark – China (Sociologi)
 • Gender and International Relations (Sociologi)
 • Gender and Legal Culture (Jura)
 • Gender, Law and Legal Culture (Jura)
 • Gender and Sexuality Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Gender, Environment and Sustainable Development (Food and Resource Economics)
 • Gender, Equality, Diversity. International Perspectives (Sociologi)
 • Gender, Ethnicity and postcolonialism (Sociologi)
 • Gender Matters (Antropologi)
 • Gender, Power and Intimate Personal Relationships (Psykologi)
 • Gender, Sexuality and HIV/AIDS in Low Income Countries: Risk behaviours, prevention, treatment, policy and intervention strategies (Folkesundhed)
 • Gender, sexuality and social class (Sociology)
 • Gender Studies: Denmark – Brothel of the North? (SAXO)
 • Gender, Welfare, Citizenship in Europe. Theoretical Turns and Key Issues (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Citizenship: Approaches, Cases, Practices (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Equality  (Sociologi)
 • Gender, Work and Organization (Sociologi)
 • Geographies of Governance, Development and Mainstream Feminism (Anthropology)
 • Globalization and development in India and South Asia (Department of Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Global Encounters: Writing Cultural Difference, 1768-1856 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Global Health and Diseases; Introduction and Major Challenges (Public Health)
 • Global Justice (Jura)
 • Global Partners, Politics and Health Care Systems (Public Health)
 • Governing bodies, registering people: Sundhedspolitik og kroppenes historicitet i Danmark set i en global kontekst 1750 - 1950 (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)

H

 • Health and Human Rights (Jura)
 • Health Design (Geovidenskab og Naturforvaltning)
 • History and Hegemony: interpretations of the past at heritage sites and the use of history (Saxo)
 • Household Behavior over the Life Cycle (Sociologi)
 • Human Trafficking-Anthropological Perspectives (Antropologi)
 • Humanistisk Materialitetsteori (Saxo)
 • Hverdag og krig i Danmark 1940-1945 (Saxo)
 • Hverdagslivets kulturhistorie B med forskningsområde (Saxo)

I

 • Identitet og diskurs (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Identitet og konversationsanalyse (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Identitetsbilleder: selvportrætter og kunstnerkonstruktioner samt del 2 - The Colonial Americas as Global Archive (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Idræt, individ og samfund (Idræt og Ernæring)
 • Idræt, krop og medier (Idræt og Ernæring)
 • Idæt og bevægelse med udvalgte målgrupper (Idræt og Ernæring)
 • Idræt og bevægelseskultur (Idræt og Ernæring)
 • Idræt, velfærd og politik (Idræt og Ernæring)
 • Idrætspsykologi og identitet (Idræt og Ernæring)
 • Idrætspædagogik og -psykologi (Idræt og Ernæring)
 • Idrætssociologi og -politik (Idræt og Ernæring)
 • Integreret kursus i livscyklus (medicin)
 • International Human Rights Law (Jura)
 • International og komparativ familieret – ægteskab, ugifte samlevende og registrerede partnerskaber (JURA)
 • International family law and comparative family law - marriage, cohabitation and registered partnerships (JURA)
 • Intersectional Relations: Sex, Gender and Sexuality in International Relations (Statskundskab)
 • Introduktion til nyere kønsteorier og feministiske tænkere (Sociologi)
 • Introduction to African American Women's Studies (Department of English, Germanic and Romance Studies)
 • Introduction to Postcolonial Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Inventing the Body: Innovation, the Body and Sci-fi (SAXO)
 • Islam og muslimer i nutiden: religion, politik og køn (Tværkulturelle og regionale studier)

K

 • Kirke- og Teologihistorie: Kristne missioners historie fra det 18. til det 21. århundrede (Teologi)
 • Kirke- og Teologihistorie: Kvindelige præster i 75 år (Teologi)
 • Kollektiver og kunstnerfællesskaber (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Krop og bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis (Fødevarer, Human ernæring og Idræt)
 • Krop og Medier (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Krop og politik - mellem det kollektive og det individuelle (Statskundskab)        
 • Krop, køn og forplantning i tidlig moderne europæisk medicin og naturfilosofi (SAXO)
 • Krop, køn og kærlighed i nordisk litteratur fra romantikken til i dag (INSS)
 • Krop, køn og performance (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Krop, køn og seksualitet i dansk film og tv (Film- og medievidenskab)
 • Krop, køn, sundhed og sygdom i Danmarks historie 1800-1940 (SAXO)
 • Krop & teknologi: Medicinske forbedringsteknologier i et sociologisk perspektiv (Folkesundhedsvidenskab)
 • Kroppens kulturhistorie (Idræt og Ernæring)
 • Kroppens politik (Center for Kønsforskning)
 • Kroppens sociologi (Sociologi)
 • Kroppenes politik, kroppenes historicitet i Danmark og Sverige cirka 1700-1960 (SAXO)
 • Kropsstudier – ny feministisk teori og praksis (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Kultur, livsstil, hverdagsliv (Sociologi)
 • Kulturel afstand og historisk forståelse (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)
 • Kulturteori og -analyse (Litteraturvidenskab)
 • Kursus i basal og klinisk sexologi (medicin)
 • Kunst og Kolonihistorier (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Kvalitativ metode i studier af seksualitet, kultur og samfund (Sociologi)
 • Kvalitative analyser af arbejdsliv (Sociologi)
 • Kvalitative udforskninger af mænds levede liv og maskuliniteter (Sociologi)
 • Kvinder der formede avantgarden - Gertrude Stein og Peggy Guggenheim (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Kærlighedens sociologi (Sociologi)
 • Københavnernes historie 1700-1850 (Saxo)
 • Køn, innovation, mangfoldighed i offentlige og private institutioner (Sociologi)
 • Køn, kultur og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (Institut for Tværkulturelle og regionale studier)
 • Køn og kærlighed omkring årtusindskiftet (Center for Kønsforskning)
 • Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)
 • Køn og Politik (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Køn og Politik (Statskundskab)
 • Køn, organisation og ledelse (Sociologi)
 • Køn, race og kolonialisme, 1500 – 1900 (Historie)
 • Køn, race og kristen mission ca. 1800-1950 (SAXO)
 • Køn, racialisering og identitet (Insitut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Køn, seksualitet og racialisering (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Kønsforskningens teori og praksis (Center for Kønsforskning)
 • Kønne(de) tal – kritisk blik på kvantitative metoder med fokus på køn og krop (Sociologi)

L

 • Language and Gender  
 • LGBTQI+ Awareness for Students of Psychology (Psykologi)
 • Lens of Popular Culture, 1800-1950
 • Love and the Novel and Queer/Feminist Theory
 • Love and the Novel and Queer and Feminist Methods (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Løsning af komplekse velfærdsproblemer i ret og samfund (Jura)

M

 • Mad i samfundet: Kvalitet, sikkerhed og politik
 • Mad, samfund og sundhed i Danmark set i en global kontekst (Saxo)
 • Madness and culture in the modern world (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Magt og Dragt (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)
 • Mandeforskning, mænds liv og maskuliniteter (Sociologi)
 • Meaning in Mind and Society
 • #MeToo: A History of Women in America (EnGeRom)
 • Media, Genre and Aesthetics: Ageing in medie (Medie, Cognition and Communication)
 • Medical critiques: Interrogating and critizing medical thought and practice (Folkesundhedsvidenskab)
 • Medical Humanities (Department of Public Health)
 • Mennesket i landskabet - sundhed, natur og bæredygtighed (Geovidenskab og Naturforvaltning)
 • Migration and Health (Public Health)
 • Migration, Cultural Diversity, and Gender (Sociologi)
 • Migration, Race and Sexualities in Southeast Asia (Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Migration, Politik og Sociale Forandringer  (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Migration, Sex Work, Trafficking; Master Narratives and Critical Perspectives (Antropologi)
 • Migrationens kulturelle aftryk. Identiteter, historier og tilhørsforhold i forandringer (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Minoritetsforskningens teorier 
 • Munke, monstre og magt: Englands historie 1066-c. 1215 (Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin)
 • Musicology/Theater: Women, Performance, Music History (Musikvidenskab)
 • Musikvidenskab, æstetik og kulturteori (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Måderne hvorpå det normale bliver normalt. Introduktion til queerteorier (Tværkulturelle og regionale studier)

N

 • Narrating the Nation (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Nordeuropæisk og international romantik (IKK)
 • Normalitet og afvigelse (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Nye forbindelser mellem krop og skift. En kritisk introduktion til "Unnatural Narratology"
 • Nyere kønsteorier (Sociologi)
 • Når Bibelen gør ondt. Eksegetiske og praktisk teologiske perspektiver på køn, krop, race og seksualitet i de bibelske tekster (Teologi)

O

 • Ofre for kriminalitet: Viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi (Jura)
 • Outside and Beyond the American Canon/What was African American Literature?

P

 • Parforholdets Psykologi (Psykologi)
 • Past Imperfect: American Film and Society 1960-2020
 • People, power and change: How to organize a social movement (Statskundskab)
 • Performing Gender and Nation: Examining Historical Constructions of America through the Lens of Popular Culture, 1800 – 1950 
 • Philosophy of Gender (Teologi)
 • Philosophy of Mental Health (Teologi)
 • Planlægning af by og land: Aktører og processer (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)
 • Political Cinéma (Statskundsskab)
 • Political Ecology (Økonomi)
 • ”Poptøser”: Pop og fankulturer (IKK)
 • Practising Interdisciplinarity (Food and Resource Economics)
 • Protest, Mobilization, and Organization in Transnational Social Movements
 • Protest movements, Culture, and Social Change (Sociologi)
 • Politisk Adfærd (Statskundskab)
 • Popular Political Culture (Statskundskab)
 • Population Economics (Økonomi)
 • Populærmusik, Køn og Race (Kunst- og Kulturvidenskab)
 • Postfeminisme, køn og medier (Center for Kønsforskning)
 • Postkolonialisme, køn og identitet (Center for Kønsforskning)
 • Psykologisk Bias in Offentlig Forvaltning (Statskundskab)
 • Public Health in the Media (Public Health)

Q

 • Queer Anthropology (Antropologi)
 • Queer Musikvidenskab (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)

R

 • Race, nationalitet og køn i journalistiske medier (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling)
 • RADICAL IMAGINATION: The Invisibility of Image (Moderne Kultur og Kulturformidling)
 • Recognition and status in International Relations (Statskundskab)
 • Religion, krop og sanselighed (Institut for Tværkulturelle og regionale studier)
 • Religion. Kvinder og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (Religionsvidenskab)
 • Religion, Popular Culture and the Media (Teologi)
 • Reproductive Technologies and Family Ties (Folkesundhedsvidenskab)
 • Retorisk emne: Retorik og krop (Retorik)
 • Ret, moral og politik (Jura)
 • Rights-based Development (Political Science)

S

 • Samfundsdebat (Tværkulturelle og Regionale Studier)
 • Samlivsret – retsstillingen for ugifte samlevende (Jura)
 • Scandinavian welfare politics and civil society in a comparative perspective (SAXO)
 • Scandinavian Welfare Regime: Challenged by Europeanization and Globalization (Sociology)
 • Seksualitet, prostitution, køn og identitet (Historie)
 • Seksualitet og køn i den vestlige verden (SAXO)
 • Seksualitetens idiosynkrasi - sensitive kulturteoretiske tilgange til studier af seksualitetsfænomener (Sociologi)
 • Selvportrætter i billedkunst - selvrepræsentation og konstruktion af identitet i kunsthistorien (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Sex and Money: Gender in the global political economy (Statskundskab)
 • Sex and the Scholar or Why Gender Analysis is Useful and not only for Women (Tværkulturelle og Regionale Studier)
 • Sexisme, racisme, heteronormativitet, islamofobi (Sociologi)
 • Sexual Politics in 20th Century Britain (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Shakespeares kvindefigurer på film og i teatret (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Skærmens Samfund. At skabe et billede af sig selv (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Sing, Unburried, Sing: Jesmin Ward´s Writing, 2008-2018 and Gender Studies and Anglo-Amerikan Litterature (English, Germanic and Romance Studies)
 • Skilsmisseret (Jura)
 • Slaveri og race i den atlantiske verden (Saxo)
 • Social Context of HIV/AIDS in Africa (Centre of African Studies)
 • Social Differentiering (Sociologi)
 • Social integration og idræt (Idræt og Ernæring)
 • Social Stratifikation i Europa (Sociologi)
 • Social udsathed: Sociologisk forskning i sundhedsrelaterede problemstillinger blandt socialt udsatte grupper i Danmark (Folkesundhedsvidenskab)
 • Sociale problemer, social udsathed og sociale politikker (Sociologi)
 • Sociale Problemer og Sociale Politikker (Sociologi)
 • Socialgeografi - sted, rum og ulighed (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)
 • Socialret (Jura)
 • Socialret - børn og unges sociale rettigheder (Jura)
 • Socialpsykologiske perspektiver på køn, identitet og ansvar (Psykologi)
 • Socio-cultural Differentiation (Sociologi)
 • Socio-cultural Differences (Sociologi)
 • Sociology of the Middle East (Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Sociology of the Welfare State: Theoretical Perspectives (Sociologi)
 • Sociological perspectives on contemporary China (Sociology)
 • South Asian Cultures: Contestations, Negotiations, Transformations (Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Specialiseret familieret (Jura)
 • Sprog, køn og seksualitet (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Sprog og Kønsforskning (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Sprog og samfund: Dem og os. Vurderinger og opfattelser af sproglig variation (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Stat, familie og barn (Jura)
 • Stedets betydning - innovation og projektudvikling (Geovidenskaber og Planlægning)
 • Sundhed, ernæring og livskvalitet (Idræt og ernæring)
 • Sundhedssociologi (Sociologi)
 • Swinging Britain? British Politics, Society and Culture in the 1960s (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Søren Kierkegaard og Karen Blixen (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)

T

 • Teologisk Antropologi (Teologi)
 • The Anthropology of Gender and Sexuality (Anthropology)
 • The body as Utopia - in Everyday Life and on Stage (Arts and Cultural Studies)
 • The Scandinavian Model of Welfare: Ideal or Outmoded (Sociologi)
 • The Social Psychology of Ethnicity, Multiculture and Gender (Psykologi)  
 • The Sociology of Aging and Dying (Folkesundhedsvidenskab)
 • The Sociology of Food and Eating (Food and Resource Economics)
 • The Political Economy of Inequality (Political Science)
 • The Politics of Crisis and Austerity (Statskundskab)
 • Those who have and those who dont - Critical citizenship studies, migration and democracy (Sociologi)
 • Tragiske teenagere i litteratur og samtidskultur (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Trans/Queer/Kvinde: Alliancer og Grænser i teori, kunst og aktivisme (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Transformations of Gender in China (Antropologi - NIAS)
 • Transformative Feminisms, Gender and Nordic Art in the Global Present (Kunst og Kulturvidenskab)

U

 • Understanding gender and organizations (Sociologi)
 • Urban Anthropology (Antropologi)
 • Urbanization and Big-City Life in Japan, China, and Korea (Antropologi)

V

 • Velfærd, ulighed og mobilitet (Sociologi)
 • Velfærdsret - kreativ akademisk skrivning (Jura)
 • Virginia Woolf and the Others and James Joyce's Ulysses and its Afterlives (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Visual Anthropology: Exquisite Corpse Artificial Women (Kunst og Kultur)
 • Visual Sociology (Sociology)

W

 • Welfare Differences in the EU Countries (Sociologi)
 • What comes after denial? Climate, fascism, and democracy (Statskundskab)
 • Women in Korea and Computer Games as Learning and Teaching Tools in Gender Studies (Cross-Cultural and Regional Studies)
 • Women in the Ancient World (3rd to 1st millennia BCE) (Tværkulturelle studier)
 • Women Writers’ Revisions of Male Texts (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Women’s movement activism in China – defining and contesting gender inequalities (Antropologi)

Æ

 • Æg, sæd og reproduktionsteknologier i sociologisk perspektiv (Sociologi)
 • Ægteskab og skilsmisse i det 19. og 20. århundrede (SAXO)
 • Ægteskab, samliv, intimitet og skilsmisse i Danmark og Norden efter 1850 - Kultur, religion og politik (SAXO)
 • Æresrelaterede forbrydelser (Jura)

Ø

 • Økonomisk og social ulighed (Økonomi)