Gender Certificate-kurser – Københavns Universitet

Gender Certificate-kurser

Her vil du fremover finde alle de køn- og kropskurser på Købehavns Universitet, der kan vælges indenfor rammen af Gender Certificate-ordningen. 

Kurser sommer/efterår 2018

Kurserne for 2018 er endnu ikke certificerede, men du kan se en liste over Københavns Universtitets kurser, der omhandler køn og krop her

Kurserne vil blive blive opdateret til listen her på siden såfremt de bliver godkendt. 

Kursuspakker

Der er blevet udformet kursuspakker, der kan bruges som eksempler og inspiration til, hvordan kurser kan kombineres tematisk. Bemærk at de kurser, der tages udgangspunkt i, er fra 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 og at nogle stadig afventer godkendelse fra Den tværfakultære styregruppe for Kønsforskning på KU. 

Allerede certificerede kurser

Denne kursusliste vil løbende blive opdateret, og har du taget et fag med et køns- og kropsperspektiv, som ikke er at finde på listen (eller som du mener, vi bør kende til), så skriv til os på gendercertificate@soc.ku.dk med oplysninger herom. Fag kan i det tilfælde, at de bliver godkendt af Koordinations tværfakultære styregruppe dermed certificeres bagudrettet.  

 • Advanced Welfare, Inequality and Mobility (Sociologi)
 • Anthropology and the Environment (Antropologi)
 • Arab is the new black?: Arab American Literature and Racial Ambivalence (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • At se forskellig/hed: Kunsthistoriske nedslag i krydsfeltet mellem køn, seksualitet og race (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Beyoncé, køn og race (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Black and Orange: Race, class and the American Criminal Justice System (Sociologi)
 • Black Women Writers in African American Literature (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Body & Technology: Medical Enhancement Technologies in a Sociological Perspective (Folkesundhedsvidenskab)
 • China – gender and sexuality, femininities and masculinities (Antropologi)
 • Christian Identity in Post-Colonial Africa (Center of African Studies)
 • Contemporary American Dilemmas, 1989-2008 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Contemporary American drama (SAXO)
 • Contemporary Images of Women from a Cross-Media Perspective (Film- og medievidenskab)
 • Contemporary Images of Women from a Cross-Media Perspective (Medier, Erkendelse og Formidling)
 • Culture, Lifestyle and Everyday Life (Sociologi)
 • Cyborgs, gudetriks og feministisk kvantemekanik – Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)
 • Danish Society – A sociological perspective (Sociologi)
 • De store psykiatriske sygdomme og deres betydning for folkesundheden (Folkesundhedsvidenskab)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Paulus (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Specialisering: Sex og synd i NT (Teologi)
 • Disco og discokultur (Kunst og kulturvidenskab)
 • Diskriminerings- og ligestillingsret (Jura)   
 • Diskursanalyse, konflikter og International Politik Teori (Statskundskab)
 • Diskurs og identitet (Dansk)
 • Equality Discources and Collective Mobilizations in Transnational (Sociologi)
 • Families in Crisis – the changing balance of power between men and women (Sociologi)
 • Familiesociologi (Sociologi)
 • Families in Crisis – the changing balance of power between men and women (Sociologi)
 • Family Economics (Økonomi)
 • Feministisk Materialitet - nye teorier i den materielle vending (Sociologi)
 • Feministiske perspektiver på krop og materialitet (Sociologi)
 • Fiktionstilskuere, sociale segmenter, køn og alder (Medier, Erkendelse og Formidling)
 • Forbindelser mellem krop og skrift – i værk, poetik og teori (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Fra køn til queer (Center for Kønsforskning)
 • Fra Queer til Crip (Center for Kønsforskning)
 • Fra tålt minoritet til yndlingsminoritet: Seksualitet, køn og race i samtidige homoseksuelle rettighedskampe (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Følelsernes politik (Center for Kønsforskning)
 • Gender and Body Dynamics:  Denmark – China (Sociologi)
 • Gender and Legal Culture (Jura)
 • Gender and Sexuality Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Gender, Equality, Diversity. International Perspectives (Sociologi)
 • Gender Matters (Antropologi)
 • Gender, Sexuality and HIV/AIDS in Low Income Countries: Risk behaviours, prevention, treatment, policy and intervention strategies (Folkesundhed)
 • Gender Studies: Denmark – Brothel of the North? (SAXO)
 • Gender, Welfare, Citizenship in Europe. Theoretical Turns and Key Issues (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Citizenship: Approaches, Cases, Practices (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Equality  (Sociologi)
 • Gender, Work and Organization (Sociologi)
 • Global Encounters: Writing Cultural Difference, 1768-1856 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Human Trafficking-Anthropological Perspectives (Antropologi)
 • Identitet og konversationsanalyse (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Idræt, individ og samfund (Idræt og Ernæring)
 • Idrætspsykologi og identitet (Idræt og Ernæring)
 • International Human Rights Law (Jura)
 • International og komparativ familieret – ægteskab, ugifte samlevende og registrerede partnerskaber (JURA)
 • International family law and comparative family law - marriage, cohabitation and registered partnerships (JURA)
 • Introduktion til nyere kønsteorier og feministiske tænkere (Sociologi)
 • Introduction to Postcolonial Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Inventing the Body: Innovation, the Body and Sci-fi (SAXO)
 • Islam og muslimer i nutiden: religion, politik og køn (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Krop og politik - mellem det kollektive og det individuelle (Statskundskab)        
 • Krop, køn og forplantning i tidlig moderne europæisk medicin og naturfilosofi (SAXO)
 • Krop, køn og performance (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Krop, køn og seksualitet i dansk film og tv (Film- og medievidenskab)
 • Krop, køn, sundhed og sygdom i Danmarks historie 1800-1940 (SAXO)
 • Krop & teknologi: Medicinske forbedringsteknologier i et sociologisk perspektiv (Folkesundhedsvidenskab)
 • Kroppens kulturhistorie (Idræt og Ernæring)
 • Kroppens politik (Center for Kønsforskning)
 • Kroppens sociologi (Sociologi)
 • Kroppenes politik, kroppenes historicitet i Danmark og Sverige cirka 1700-1960 (SAXO)
 • Kropsstudier – ny feministisk teori og praksis (Institut for Kunst og Kulturvidenskab)
 • Kvalitativ metode i studier af seksualitet, kultur og samfund (Sociologi)
 • Kvalitative analyser af arbejdsliv (Sociologi)
 • Kvalitative udforskninger af mænds levede liv og maskuliniteter (Sociologi)
 • Kvinder der formede avantgarden - Gertrude Stein og Peggy Guggenheim (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Køn, kultur og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (Institut for Tværkulturelle og regionale studier)
 • Køn og kærlighed omkring årtusindskiftet (Center for Kønsforskning)
 • Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)
 • Køn, organisation og ledelse (Sociologi)
 • Køn, race og kolonialisme, 1500 – 1900 (Historie)
 • Køn, race og kristen mission ca. 1800-1950 (SAXO)
 • Kønsforskningens teori og praksis (Center for Kønsforskning)
 • Kønne(de) tal – kritisk blik på kvantitative metoder med fokus på køn og krop (Sociologi)
 • Language and Gender  
 • Meaning in Mind and Society
 • Mandeforskning, mænds liv og maskuliniteter (Sociologi)
 • Medical Humanities (Department of Public Health)
 • Migration, Sex Work, Trafficking; Master Narratives and Critical Perspectives (Antropologi)
 • Måderne hvorpå det normale bliver normalt. Introduktion til queerteorier (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Narrating the Nation (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Nyere kønsteorier (Sociologi)
 • Performing Gender and Nation: Examining Historical Constructions of America through the Lens of Popular Culture, 1800 – 1950 
 • Postfeminisme, køn og medier (Center for Kønsforskning)
 • Postkolonialisme, køn og identitet (Center for Kønsforskning)
 • Race, nationalitet og køn i journalistiske medier (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling)
 • RADICAL IMAGINATION: The Invisibility of Image (Moderne Kultur og Kulturformidling)
 • Religion. Kvinder og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (Religionsvidenskab)
 • Retorisk emne: Retorik og krop (Retorik)
 • Samlivsret – retsstillingen for ugifte samlevende (Jura)
 • Scandinavian welfare politics and civil society in a comparative perspective (SAXO)
 • Seksualitet, prostitution, køn og identitet (Historie)
 • Seksualitet og køn i den vestlige verden (SAXO)
 • Seksualitetens idiosynkrasi - sensitive kulturteoretiske tilgange til studier af seksualitetsfænomener (Sociologi)
 • Sex and the Scholar or Why Gender Analysis is Useful and not only for Women (Tværkulturelle og Regionale Studier)
 • Sexisme, racisme, heteronormativitet, islamofobi (Sociologi)
 • Sexual Politics in 20th Century Britain (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Skilsmisseret (Jura)
 • Social Context of HIV/AIDS in Africa (Centre of African Studies)
 • Social integration og idræt (Idræt og Ernæring)
 • Socialret (Jura)
 • Socialret - børn og unges sociale rettigheder (Jura)
 • Socialpsykologiske perspektiver på køn, identitet og ansvar (Psykologi)
 • Socio-cultural Differences (Sociologi)
 • Sprog, køn og seksualitet (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Sprog og Kønsforskning (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Stat, familie og barn (Jura)
 • Sundhedssociologi (Sociologi)
 • Swinging Britain? British Politics, Society and Culture in the 1960s (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Tell about the south: The Literature of William Faulkner (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • The Scandinavian Model of Welfare: Ideal or Outmoded (Sociologi)
 • The Social Psychology of Ethnicity, Multiculture and Gender (Psykologi)  
 • The Sociology of Aging and Dying (Folkesundhedsvidenskab)
 • Transformations of Gender in China (Antropologi - NIAS)
 • Understanding gender and organizations (Sociologi)
 • Urban Anthropology (Antropologi)
 • Visual Anthropology: Exquisite Corpse Artificial Women (Kunst og Kultur)
 • Welfare Differences in the EU Countries (Sociologi)
 • Women in the Ancient World (3rd to 1st millennia BCE) (Tværkulturelle studier)
 • Women Writers’ Revisions of Male Texts (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Women’s movement activism in China – defining and contesting gender inequalities (Antropologi)
 • Æg, sæd og reproduktionsteknologier i sociologisk perspektiv (Sociologi)
 • Ægteskab og skilsmisse i det 19. og 20. århundrede (SAXO)
 • Ægteskab, samliv, intimitet og skilsmisse i Danmark og Norden efter 1850 - Kultur, religion og politik (SAXO)