Publikationer – Københavns Universitet

Publikationer

Her kan du finde oplysninger om og downloade de fleste af Koordinationens publikationer, rapporter mv.

Forskning i Køn og Ligestilling

Forskning i Køn og Ligestilling er en omfattende præsentation af dansk kønsforskning i temaer, projekter og netværk. Læs mere og download publikationen her.

Fokus på køn

Koordinationens folder om undervisning i køn og andre kønsforskningsaktiviteter på de danske universiteter. Download folderen her.

Køn i undervisning - undervisning i køn

En omfattende redegørelse for undervisningen i køn som fagligt perspektiv på de danske universiteter. Læs mere her.

Ligestillingstal (Europa)

Eurpoakort med overblik over forskellige aspekter af kønsmæssig ligestilling i de forskellige europæiske velfærdstater. Læs mere her.

TRANSGEN

TRANSGEN er et EU-finansieret projekt om køn og transport, der kortlagde europæisk forskning og politik på området. På projektets hjemmeside kan der downloades rapporter mv. Læs mere her

Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning. Læs mere her.