Video

Se fire videoer, hvor kønsforskere fra tre fakulteter på Københavns Universitet præsenterer deres forskning.

Om kønsforskning på KU

Lektor og leder af Koordinationen for Kønsforskning Hilda Rømer Christensen fortæller om køn i forskning og undervisning til gavn for både studerende, forskerkolleger og samfundet.

Køn set gennem juridiske briller

Professor Hanne Petersen fra Centre for European and Comparative Legal Studies fortæller om de mange ændringer der er sket i vores samfund gennem det sidste århundrede indenfor køns- og retskultur og hvilken impact det har haft på både undervisning og forskning.

Køn og ulighed i sundhed

Økonom og samfundsmediciner Lourdes Cantarero Arevalo fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fortæller om sin forskning i unge menneskers helbred, herunder den ulige og uretfærdige distribution af sundhed pga. køn og socioøkonomiske faktorer.

Forholdet mellem krop, følelser og køn i teologien

Teolog og lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen fra Afdeling for systematisk teologi fortæller om sin forskning, hvor hun afdækker forholdet mellem krop, følelser og køn i teologien. Hun kommer ind på, den teologiske begrebsverdens relation til krop og følelser og hvordan både begreber om krop og følelser hænger sammen med køn og seksualitet. Desuden beskriver hun, hvordan de fleste kilder om i teologien er skrevet af mænd og hvilken betydning, det kan have for fortolkninger i teologien.