Registrering til Gender Certificate – Københavns Universitet

Registrering til Gender Certificate

For at ansøge om et Gender Certificate skal du både:

  • Registrere dig online på denne side, nederst på siden (alt skal udfyldes)
  • Sende en mail til gendercertificate@soc.ku.dk med vedhæftet eksamensudskrift for alle beståede fag, du ønsker at få inkluderet i dit Gender Certificate


Det er vigtigt, at det står tydeligt på udskriften hvilke fag, der er tale om og at både fulde navn og adresse figurerer på udskriften (kontakt Studieadministrationen på dit institut, hvis du er i tvivl om, hvordan du får et udskrift).

Hvis du ønsker at få godkendt opgaver, bachelor eller speciale, skal der både vedhæftes en motiveret ansøgning og et bevis for opgavens titel og emne/abstract.

Husk at læse al info på siden inden du tilmelder dig Gender Certificate.

Hvis du allerede har bestået kurser med køns- eller kropsperspektiv:

Det er muligt at ansøge om certificering for tidligere beståede kurser, forudsat at du stadig er indskrevet som studerende på KU. Henvendelse angående certificering på baggrund af allerede beståede kurser rettes på mail til adressen gendercertificate@soc.ku.dk. Dette gælder hvis du har bestået et eller flere kurser. 

Hvis du endnu ikke har bestået kurser med køns- eller kropsperspektiv:

Når du udfylder formularen nedenfor bliver du registreret i Gender Certificate-registret over studerende, der ønsker at kvalificere sig til et certifikat. Du kan registrere dig når som helst i løbet af din studietid. Fristerne er d. 15. december i efterårssemestret, og d. 15. maj i forårssemestret. 

Efter den indledende registrering skal du løbende indsende dokumentation, i form af karakterudskrift, for relevante beståede kurser, der ønskes inkluderet i certificeringen. Når du har opnået de 30 ECTS der kræves, kan du kontakte Koordinationen for Kønsforskning for at få udstedt dit certifikat. 


 De tre bogstaver og tre tal i din KU-mailadresse


Det studie du er indskrevet på ved registreringstidspunktet


Bachelor Kandidat


Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik. *

Felter markeret med * skal udfyldes.