Ansøgning om Gender Certificate

For at ansøge om et Gender Certificate skal du udfylde formularen på denne side (se nederst på siden). Husk at angive det samlede antal ETCS, du ansøger om at få godkendt (på baggrund af dine beståede kurser).

Det har hidtil været muligt at registrere sig til et Gender Certificate for senere at sende dokumentation. Fra 1. januar 2021, er det ikke længere muligt at registrere sig til et certificate fremadrettet.

Krav

Du kan ansøge om et Gender Certificate ved Københavns Universitet, når du samlet set har bestået minimum 30 ECTS inden for køns-og kropsstudier på bachelor og/eller kandidatniveau.

Frister

Fristerne for ansøgning om Gender Certificate er henholdsvis 15. december og 15. maj. Ansøges der efter disse to datoer, ryger man automatisk til næste frist. Listerne slettes efter de er downloaded på fristdatoen. Der besvares kun emails vedrørende mulighed for Gender Certificate i to uger op til fristerne.

Der kan forventes en behandlingstid på op til 8 uger, fra fristdatoen.  

Godkendte kurser

Inden du ansøger om Gender Certificate skal du orientere dig i hvilke kurser fra Københavns Universitet, som kan vælges indenfor rammen af Gender Certificate-ordningen. Du kan finde listen over kurser her.

Dokumentation

For at kunne godkende din ansøgning om Gender Certificate er det vigtigt:

  • at kurserne er angivet med korrekt navn
  • at uploade dokumentation i form af et resultatudskrift for bestået kursus

Resultatudskrifter kan downloades via Selvbetjening for KU-studerende.

Hvis du har spørgsmål relateret til udskrifter via Selvbetjening kontakt da Studievejledningen. Du kan foruden kurser få godkendt opgaver, bachelorprojekter eller specialer som del af dit Gender Certificate. Hvis du ønsker at få godkendt tidligere opgaver, bachelorprojekt eller speciale, skal der både uploades en motiveret ansøgning og dokumentation for opgavens titel og emne/abstract.

Felter markeret med * skal udfyldes.

De tre bogstaver og tre tal i din KU-mailadresse
Det studie du er indskrevet på ved registreringstidspunktet
Niveau *
Anfør de kurser, du ønsker at inkludere i dit certifikat. Kurset skal anføres med korrekt titel og antal ETCS.
Angiv titel på kursus eller titel på bachelor/speciale eller titel på opgave
Certificate type *
Ønsker du et Gender Certificate Plus eller Gender Certificate Practice, skal du krydse af i boksen nedenfor. (Det er muligt at vælge flere)
Angiv det samlede antal ETCS, du ansøger om