Aftagerpanel for Gender Certificate

Koordinationen for Kønsforskning på KU har sammen med den tværfaglige styregruppe for Gender Certificate nedsat et aftagerpanel bestående af 20 repræsentanter fra en række vigtige samfunds, forsknings-, erhvervs- og kulturinstitutioner.

Listen over Gender Certificates aftagerpanel ses nedenfor:
*Listen er under revision

Anette Høye
Science Liaison i Lundbeckfonden

Anne Mette Svane
Journalistisk chefredaktør ved Politiken 

Annemette Lindhardt Olsen
Projektleder og Specialkonsulent Danmarks statistik 

Bjarne Petersen
Kommunaldirektør Rudersdal kommune 

Camilla Struckmann
Sekretariatschef i Movia 

Caroline Rusten
Director Nordic Office - UN Women

Edith Jacobsen
DJØF 

Helle Holt
Seniorforsker ved VIVE

Julia Bjerre Hunt
Dansk Magisterforening 

Line Gessø Storm Hansen
1. kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd 

Mads Ted Drud-Jensen 
Seniorrådgiver i Dansk Flygtningehjælp 

Maria Ventegodt Liisberg
Ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder 

Rikke Bräuner
Nordic Talent Development and D&I Leader i Ernst & Young 

Søren Rand
Landsformand for Ældresagen 

Thomas Alslev Christensen
Head of Operations, Ph.d. 
Novo Nordisk Foundation

Vibeke Ejlertsen 
Byrådsmedlem og Viceborgmester i Nyborg kommune