Aftagerpanel for Gender Certificate – Københavns Universitet

Aftagerpanel for Gender Certificate

Koordinationen for Kønsforskning på KU har sammen med den tværfaglige styregruppe for Gender Certificate nedsat et aftagerpanel bestående af 20 repræsentanter fra en række vigtige samfunds, forsknings-, erhvervs- og kulturinstitutioner.

Listen over Gender Certificates aftagerpanel ses nedenfor:

Andreas Kamm
Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp 

Anette Dina Sørensen
Redaktør i Mærsk fonden 

Anette Wad
Forlagsdirektør, DJØF 

Anne Mette Svane
Journalistisk chefredaktør ved Politiken 

Annemette Lindhardt Olsen
Projektleder og Specialkonsulent Danmarks statistik 

Bjarne Petersen
Kommunaldirektør Rudersdal kommune 

Camilla Gregersen
Formand for Dansk Magisterforening 

Camilla Struckmann
Sekretariatschef i Movia 

Dorthe Steenberg
2. næstformand for Dansk Sygeplejeråd 

Else Trangbæk
Professor Emeritus ved Københavns Universitet 

Helle Holt
Seniorforsker ved VIVE

Iben Rostock-Jensen
Chefkonsulent ved Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling  

Maria Ventegodt Liisberg
Ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder 

Nanna Højlund
Næstformand i LO og forkvinde i Kvinderådet 

Pia Fris Laneth
Journalist, forfatter og foredragsholder 

Sofie Carstens Nielsen
MF for Radikale Venstre  fhv. minister 

Svend Aage Madsen
Chefpsykolog ved Rigshospitalet 

Søren Rand
Landsformand for Ældresagen 

Thomas Alslev Christensen
Head of Operations, Ph.d. 
Novo Nordisk Foundation

Vibeke Ejlertsen
Byrådsmedlem og Viceborgmester i Nyborg kommune