Undervisning i køn og krop: Efterår 2024

På denne sider samler Koordinationen for Kønsforskning information om undervisning, der udbydes af Københavns Universitet.
Se listen over allerede godkendte kurser

Klik på links'ne for at læse mere om de enkelte kurser.  
Send gerne information om undervisning til koordinationen@soc.ku.dk

Sommer 2024

Efterår 2024

Det Juridiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Teologiske Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet