Gender Certificate logo

Gender Certificate-ordningen er et konkret tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig indenfor køns- og kropsrelaterede emner, både indenfor og på tværs af fakulteter. Ordningen trådte i kraft i efterårssemestret 2014.

Gender Certificate har to overordnede formål:

1. At give studerende mulighed for at certificere deres kompetencer.

2. Udbyde kønskurser samt samle og certificere kurser på tværs af fakulteter og institutter på KU.

 Læs mere.

 

Registrering til Gender Certificate kan indsendes hele året og vil løbende blive opdateret i vores systemer. To gange årligt udstedes certifikaterne. Det vil sige at deadline for indsendelse af registreringer og eksamensbeviser er henholdsvis:

  • 15. maj for udstedelse i løbet af sommeren
  • 15. december for udstedelse i løbet af vinteren

 

 

Du kan bestille vores folder ved at skrive til: koordinationen@soc.ku.dk.

Ved øvrige henvendelser skriv til: gendercertificate@soc.ku.dk

 

 

Koordinationen for Kønsforskning laver årlig statistik på Gender Certificate-initiativet og udviklingen.

Overordnet er Gender Certificate er populært blandt studerende.

Hvert semester udstedes i gennemsnit 45 certifikater. I 2023 har vi samlet siden initiatives start i 2014 udstedt over 600 certifikater til studerende med viden indenfor køn og krop.