Gender Certificate – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Gender Certificate

Om Gender Certificate

Gender Certificate-ordningen er et konkret tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig indenfor køns- og kropsrelaterede emner, både indenfor og på tværs af fakulteter. Ordningen trådte i kraft i efterårssemestret 2014. Læs mere.

Evaluering af Gender Certificate

Koordinationen for Kønsforskning har evalueret Gender Certificate-initiativet og udvikling fra 2014 - 2016.

Gender Certificate er populært blandt de studerende. Certificate nummer 100 blev udstedt i februar 2017 og lige over 200 studerende var i 2016 forhåndsregistreret til et Gender Certificate. Samtidig er antallet af kursustilbud i køn og krop næsten fordoblet fra 2014 - 2016.
Læs hele rapporten her.

Tre vigtige kriterier:

  • Kurser der kvalificerer til et Gender Certificate skal være taget på, eller meritoverført til, Københavns Universitet.
  • Du skal være indskrevet på, eller lige have færdiggjort, din uddannelse ved Københavns Universitet.
  • Er kurset ikke allerede registreret under godkendte kurser, skal du skrive en kort beskrivelse af, hvorfor kurset er relevant inden for temaet køn og krop.

Registrering

Du kan registrere dig til Gender Certificate både hvis du allerede har bestået kurser med køns- eller kropsperspektiv, og hvis du har planer om det. Læs mere om hvordan du registrerer dig: Registrer dig til et Gender Certificate.

Deadlines

Registrering til Gender Certificate kan indsendes hele året og vil løbende blive opdateret i vores systemer. 

To gange årligt udstedes certifikaterne. Det vil sige at deadline for indsendelse af registreringer og eksamensbeviser er henholdsvis:

  • 1. maj for udstedelse i løbet af sommeren 
  • 1. december for udstedelse i løbet af vinteren