Gender Certificate logo

Gender Certificate-ordningen er et konkret tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig indenfor køns- og kropsrelaterede emner, både indenfor og på tværs af fakulteter. Ordningen trådte i kraft i efterårssemestret 2014. Læs mere.

 

Registrering til Gender Certificate kan indsendes hele året og vil løbende blive opdateret i vores systemer. To gange årligt udstedes certifikaterne. Det vil sige at deadline for indsendelse af registreringer og eksamensbeviser er henholdsvis:

  • 15. maj for udstedelse i løbet af sommeren
  • 15. december for udstedelse i løbet af vinteren

 

 

Du kan snart bestille vores plakat og folder ved at skrive til: koordinationen@soc.ku.dk.

Ved øvrige henvendelser skriv til: gendercertificate@soc.ku.dk

 

 

Koordinationen for Kønsforskning har evalueret Gender Certificate-initiativet og udvikling fra 2014 - 2016.

Gender Certificate er populært blandt de studerende.

Certificate nummer 100 blev udstedt i februar 2017, og lige over 200 studerende var i 2016 forhåndsregistreret til et Gender Certificate. Samtidig er antallet af kursustilbud i køn og krop næsten fordoblet fra 2014 - 2016.

Læs hele rapporten her.