Links – Københavns Universitet

Links

Nationella sekretariatet för   genusforskning

Seminariegatan 1F

Göteborgs Universitet
Box 709 405 30 Göteborg

Tlf.: 031 786 92 32

 

FREIA
Center for Kønsforskning i Aalborg
Aalborg Universitet
Kroghstraede 3

9220 Aalborg Ø
Tlf.: 99 40 83 98

 

Center for Kønsforskning

Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
2300 København S

Tlf.: 35 32 83 11

 

Center for Køn, Magt og
Mangfoldighed (CKMM)

Roskilde Universitetscenter
Universitetsvej 1
Postboks 260
4000 Roskilde

 

KVINFO Center for Information om
Kvinde- og Kønsforskning.
Christians Brygge 3 1219 København K
Tlf.: 33 13 50 88

 

Kvindemuseet i Danmark
Domkirkeplads 5 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 61 44

 

Kvindehistorisk samling
Statsbiblioteket
Universitetsparken 8000 Århus C
Tlf.: 89 46 23 00

Global Gender Studies
Aalborg Universitet 

Foreningen for Kønsforskning
Københavns Universitet
Sociologisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1014 København K 
Tlf.: 35323501

Selskab for ligestilling  

c/o KVINFO Christians Brygge 3
1219 København K
Tlf.: 33 13 50 88

Kvinderådet

Niels Hemmingsensgade 10
Postbox 1069
1008 København K
Tlf.: 33 12 80 87

 

NeMM
Netværk for forskning om
mænd og maskuliniteter
Roskilde Universitetscenter
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Postboks 260
Universitetsvej 1

4000 Roskilde
Tlf.: 46 74 28 40

 

NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön
c/o Nationella sekretariatet för Genusforskning
Göteborgs Universitet
Box 709 405 30 Göteborg

Sverige

 

Kilden
Informasjonssenter for kjønnsforskning
Stensberggata 25 0170 Oslo
Norge

Tlf.: 00 47 22 03 80 80