Kvinder, Køn & Forskning - tidsskrift - Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning

Nyt nummer af Kvinder, Køn & Forskning:

Nr. 4, 2017: Åbent nummer.
Kathrine Bjerg Bennike og Morten Hillgaard Bülows introduktion, anmeldelser og indholdsfortegnelse er nu tilgængeligt. Tjek det åbne nummer ud her.

Om Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk og nordisk køns­forskning. Vi har til­svarende en bred vifte af viden­skabe­ligt in­teres­se­rede læ­sere, og vi til­stræ­ber der­for, at ar­tik­lerne skal kun­ne læ­ses af andre end de fag­ligt ind­viede for­skere. Vores ar­tik­ler er over­vejende skre­vet af dan­ske for­skere, men nordiske og internationale forskere publicerer også hyppigt i tidsskriftet, og bidrag på en­gelsk, svensk eller norsk er også velkomne.

Kvinder, Køn og Forskning er et peer reviewed tidsskrift og er optaget i bl.a. Studies on Women and Gender Abstracts og European Reference Index for the Humanities (siden 2007).  

Digitalisering

Nu kan du gratis læse, downloade og printe Kvinder, Køn & Forskning på den nye hjemmeside!

Læs mere