Om Koordinationen

Koordinationen for Kønsforskning – en dynamisk tværfakultær enhed på KU

Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet har siden 2010 været i ekspansiv og dynamisk udvikling og har bidraget til at profilere KU på væsentlige områder. Bredden og tværfagligheden i Koordinationens aktiviteter er blevet kvalitetssikret af en dekanudpeget styregruppe med repræsentanter fra alle KUs fakulteter. En organisatorisk ramme, som har bidraget til en solid forankring og udvikling af aktiviteter med relevans for ansatte og studerende på hele KU.

Her præsenteres koordinationens årsrapport for 2021-2023 og handlingsplan 2024 - 2026

Gender Certificate

Et flagskib for tværfakultære specialiseringsmuligheder ved KU, der er blevet udbudt siden sommeren 2014 til studerende fra alle fakulteter. Gender Certificate består af undervisningstilbud på dansk og engelsk, som adresserer aktuelle spørgsmål om køn og krop på tværs af sundheds-, natur-, samfunds- og kulturvidenskab. Derudover udbyder Gender Certificate fra ph.d. kurser og master-classes og har indgået som delprojekt i KUs 2016 initiativ Tværfaglig uddannelse.  
Læs mere om Gender Certificate her

Strategisk samarbejde og internationalisering

Koordinationen bidrager til at løfte KUs målsætning om at indgå i forpligtende strategiske samarbejder med nationale og internationale samarbejdspartnere. F.eks. ved at etablere netværk og samarbejde med førende universiteter i Norden, Europa og i Asien.
Læs fx mere om vores Kina-tema her

Kønsdimension i Horizon 2020

Koordinationen bidrager til at fremme KUs profil i Horizon 2020, hvor ligestilling og kønsdimensioner indgår som vigtige parametre for forskningskvalitet. Det sker bl.a. ved medlemskab af to ekspertudvalg i tilknytning til Horizon 2020: Marie Sklodowska Curie Advisory Group samt den tværgående ekspertgruppe med ansvar for køns-mainstreaming af programmets projekter. Koordinationen kan fremadrettet bidrage til at løfte succesraten i Horizon 2020 ved at tilbyde kompetencer og viden på disse felter for KUs forskere og projekter.
Læs mere om Koordinatioens Horizon 2020 samarbejde her

Formidling

Koordinationens aktiviteter formidles på facebook, på hjemmesiden og via et månedligt nyhedsbrev. Samlet udgør disse vitale kanaler for informationsspredning og som styrker den betydelige interesse blandt KU studerende for kønsrelateret undervisning og forskning.
Læs mere om tidsskriftet 'Kvinder, Køn & Forskning' her