TInnGO

TInnGO står for Transport Innovation Gender Observatory og var et 3-årigt forskningsprojekt finansieret af EU's HORIZON 2020-program. TInnGOs formål var at udvikle nye tilgange til bæredygtig transport. Især ville projektet bidrage med et stærkere perspektiv på køn og diversitet for derigennem at styrke innovation inden for det nye felt Smart Transport.
PROJEKTET ER AFSLUTTET

TInnGO - mind the gap

I TInnGO har vi stillet spørgsmål til om nye digitale løsninger og brug af teknologi nødvendigvis er ’smart.’ Vi mener, at 'smarthed' afhænger af, om disse løsninger faktisk kommer mennesker til gode – og da mennesker er forskellige, skal denne mangfoldighed afspejles i udviklingen af smart transport.

 

 

 

I TInnGO har vi stillet spørgsmål til om nye digitale løsninger og brug af teknologi nødvendigvis er ’smart.’ Vi mener, at 'smarthed' afhænger af, om disse løsninger faktisk kommer mennesker til gode – og da mennesker er forskellige, skal denne mangfoldighed afspejles i udviklingen af smart transport.

TInnGO har analyseret forskellige borgeres mobilitetsbehov og hvordan disse forskellige behov adresseres i udvikling og planlægning af nyere smart transport løsninger. Derved har TInnGO bidraget med et socialt perspektiv på den mere teknologiske forståelse af hvad smart transport egentlig er.

TInnGOs fokus på forskellige transportbehov afspejles i projektets komparative tilgang, der har muliggjort at interessenter og partnere fra tretten EU-lande har fået indflydelse i projektet. Projektet arbejdede bl.a. på at etablere et Paneuropæisk Observatorium for Gender Smart innovation på transportområdet og tilbød data og analyser på feltet.

 

 

 

 

 

 

 

I TInnGO projektet indgik ti lokale underprojekter, hubs, som genererede viden om køn, diversitet og lige muligheder i transport. Hver hub undersøgte og udviklede nye metoder og idéer på området Smart Transport. 

Hver TInnGO hub: 

  • indsamlede kønnede mobilitetsdata og stillede forskningsresultater til rådighed,
  • genererede intersektionelle analyser som kunne styrke forståelsen af forskellige gruppers mobilitetsudfordringer,
  • samarbejdede med interesseorganisationer om at skabe større opmærksomhed på køn og diversitet og bedre innovation af Smart Transport,
  • udviklede handlingsplaner med køn i fokus for transportsektoren,
  • udviklede træningsmateriale som kan styrke både praktikere og forskeres viden om køn, diversitet og transport

Københavns Universitet har i samarbejde med det svenske transportforskningsinstitut VTI iværksat en skandinavisk hub.

Den skandinaviske hub orienterede sig omkring Øresundsområdet. Formålet var at undersøge forskellige gruppers mobilitetsbehov og at udvikle nye tilgange til design og transportplanlægning, især med fokus på smart cykling.

Ved at fokusere på diversiteten i mobilitet, arbejdede den skandinaviske hub på at udvide ’one-fits-all’-tænkningen, som i dag præger meget transportforskning, -planlægning og -design.

Den skandinaviske hub ville etablere et Smart Biking Living Lab, som er et interessenetværk med aktører fra offentlige og private sektorer, NGO’er og græsrodsbevægelser i Øresundsregionen. Smart Biking Living Lab afholdt en række workshops, hvor udfordringer og muligheder forbundet med smart cykling blev undersøgt nærmere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Researchers

Navn Titel Telefon E-mail

Støttet af

Horizon 2020 logo

TInnGO modtog en treårig finansiering fra Horizon 2020.

Projekt: Transport Innovation Gender Observatory
Periode:  Januar 2019 til januar 2022

Kontakt

Hilda Rømer Christensen
Københavns Universitet
hrc@soc.ku.dk

Michala Hvidt Breengaard
Københavns Universitet
mbr@soc.ku.dk

Lena Levin 
The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
lena.levin@vti.se 

Malin Henriksson
VTI
malin.henriksson@vti.se