Horizon2020

Horizon2020

I forlængelse af EU’s Horizon 2020 plan for at integrere køn i EU’s arbejdsprogrammer for forskning arbejder Koordinationen for Kønsforsknings for at styrke fokus på køn i forskning. Horizon2020 er en forskningsmiddelpulje på over 80 millioner euro til udbredelse af forskning og innovation. Med Horizon2020 indgår ligestilling og kønsdimensioner for første gang som væsentlige parametre for vurdering af kvalitet og excellence i ansøgninger om midler fra EU-forskningsprogrammet. Læs mere om køn i Horizon2020 her.

Stanford  kometen Londa Schiebinger og kønnet innovation

Den 23. Juni 2014 var Koordinationen for Kønsforskning vært for Londa Schiebinger, Stanford University, leder af det anerkendte EU-Stanford projekt Gendered Innovations. Schiebinger kom i sin talk ind på, hvorfor inklusionen af køn i naturvidenskab, teknologi, innovation og sundhed er altafgørende for aktuel forskning. Gendered Innovations bygger på 21 casestudier og indeholder en række konkrete værktøjer til at tænke køn ind i alt fra udvælgelse og metode til forsøg og analyser. Schiebingers arbejde udspringer fra parolen: "We can’t afford to get the research wrong."

Hilda Rømer Christensen udvalgt til to ekspertudvalg

Leder af Koordinationen for Kønsforskning Hilda Rømer Christensen er af EU kommissionen udpeget til  Marie Sklodowska  Curie udvalg, som har fokus på  karriereudvikling og forskeruddannelse i relation til Horizon 2020. Hilda Rømer Christensen er én ud af 18 danske eksperter, som er udpeget direkte af EU kommissionen til at rådgive om kvalitet og relevans i Horizon2020 finansierede projekter. Med sin ekspertise skal Hilda Rømer Christensen desuden være med til at rådgive EU kommissionen med henblik på at indarbejde ligestilling og køns-mainstreaming i udmøntningen af Horizon2020. 

Kønsaspektet i Horizon 2020

Køn og ligestilling i Horizon2020 bliver et nye fokusområde for  Koordinationen for Kønsforsknings i de kommende år. Det handler dog ikke blot om at involvere flere kvinder i forskningsprojekter og opnå en kvantitativ kønsbalance. Det handler i lige så høj grad om at indtænke kønsaspektet i forskningen eller innovationen

Læs mere om kønsperspektivet i Horizon 2020 og se tre videointerviews med Hilda Rømer, hvor hun blandt andet fortæller om vigtigheden af kønsdimensionen.