GILL – Gendered Innovation Living Lab

GILL-projektet er finansieret af Horizon Europe og løber fra 2023 til 2025. Det er et paneuropæisk Living Labs-samarbejde med fokus på organisatoriske ændringer og co-creation. 

Gill consortium

GILL-projektet udvikler bæredygtige metoder for kønssensitiv smart innovation. Det er et paneuropæisk Living Labs-samarbejde med fokus på organisatoriske ændringer og co-creation. Målet er at styrke kønsspecifikke praksisser og levere nye perspektiver. Det danske bidrag inkluderer udvikling af et 'fjerde fix' for at støtte Gender Responsive Smart Innovation og Entrepreneurship.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennem en række ”action oriented experimentations” fokuserer GILL på organisatoriske og kulturelle ændringer, professionel udvikling, integration af køn og mangfoldighed i produktudvikling, teknologier og innovation samtidig med at styrke kønsspecifikke uddannelsespraksisser. Disse udvikles i samskabelse, der er baseret på Living Labs-principperne. Living Labs er ’innovationsøkosystemer’, der fungerer som åbne testfaciliteter, hvor forskellige interessenter som borgere, virksomheder, akademikere og politikere samarbejder om at udvikle, teste og evaluere nye løsninger og teknologier i levede liv og situationer.

 

 

Den teoretiske del af  GILL-projektet er at levere nye begreber og metoder. Det indebærer en kritisk køns – og intersektionel tilgang, der inkluderer maskuliniteter og lokaliteter, institutionelle og markedsmæssige forhold. Formålet er her at udvikle et fjerde kulturelt ”fix” til de eksisterende strategier som populært udtrykkes i tre: “fix the numbers, fix the institutions, and fix the knowledge”- Hvordan kan kultur og kulturelle udfordringer og praksis  adresseres i nye  begreber og metoder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILL-projektet er et europæisk samarbejde med 17 partnere i 10 lande, deltagerorganisationer  akademiske, og private virksomheder og consult firmaer, samt et par offentlige virksomheder og 1  science museum/ experimentarium.

 

 

I den danske del af GILL-projektet udvikles det fjerde ’fix’, der skal bidrage til at ændre praksis og skabe den nødvendige ramme og færdigheder til at støtte Gender Responsive Smart Innovation og Entrepreneurship (GRSIE) inden for AOEs (Action Oriented Experiments). KU som partner er tovholder på en bogudgivelse på internationalt forlag med fokus på Gender, Culture and Diversity in innovation and Entrepreneurship.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Alberto Pietro Vernaccini Petersen Studerende   E-mail
Hilda Rømer Christensen Lektor +4535323943 E-mail
Marie Ahlberg Andersen Fuldmægtig   E-mail
Sebrina Stensgaard Akademisk medarbejder FU   E-mail

Støttet af

GILL - Gendered Innovation Living Lab har modtaget en treårig finansiering fra Horizon Europe.
Periode:  2023-2025

Kontakt

Lektor Hilda Rømer Christensen
Koordinationen for Kønsforskning
Sociologisk Institut
Mail: hrc@soc.ku.dk  

Eksterne forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Michala Hvidt Breengaard Lektor +45 35 32 43 80

mbr@soc.ku.dk