Hvad er kønsforskning?

Kønsforskning er en paraplybetegnelse for ligestilling, kvindeforskning, feministisk forskning, mande- og maskulinitetsforskning og skæv- eller queerforskning.

Kønsforskning sætter fokus på demokratiske, ligestillingsmæssige og kundskabsmæssige udfordringer i samfundet. Og på, hvordan køn spiller sammen med andre kategorier som f.eks. etnicitet, seksualitet og social baggrund.

Kønsforskning peger også på, hvordan opfattelsen af køn indvirker på magt og hierarkier i samfundet. Kønsforskningen kan opsummeres i følgende tre perspektiver, der ofte overlapper hinanden:

  • Kønsforskning fokuserer på konkrete uligheder og barrierer i aktuelle samfundsmæssige strukturer og organisationer f.eks. i forhold til løn, avancement, børnepasning og mobilitet samt i forhold til sundhed, seksuel chikane osv.
  • Kønsforskning fokuserer på symbolske og kulturelle forhold og viser, hvordan køn og kønnede strukturer skabes i institutionelle sammenhænge som uddannelse, sundhed, velfærdsstat og krig og desuden i forbindelse med mere omfattende økonomiske og kulturelle tendenser som globalisering og pornoficering. Det inkluderer også komparative og transnationale perspektiver og forklaringer af kønnede betydninger af ægteskab, forældreskab, vold og prostitution på tværs af nationale grænser og kulturer.
  • Kønsforskning fokuserer på præmisserne for produktion af viden. F.eks. ved at sammenkæde natur og teknologividenskablige paradigmer med samfunds- og humanvidenskablige tilgange. Det indebærer kritisk analyse af centrale ideologiske figurer i den vestlige civilisation af mandligt og kvindeligt tilhørende magthierarkier. Ligesom det indebærer nye fortolkninger af videnskablige kernebegreber som fx kvalitet, objektivitet og teknologi.