Koordinationens aktiviteter

Koordinationen for Kønsforskning har til opgave at samle, styrke og profilere kønsforskningen på Københavns Universitet og nationalt. Dette gøres ved at varetage en række opgaver i forhold til initiering, internationalisering og formidling af kønsforskning samt ved at skabe synergi mellem forskellige dele af KU og kønsforskningsmiljøerne i Danmark.

Koordinationens opgaver er konkretiseret i følgende aktiviteter:

  • At etablere tværfakultære undervisningstilbud med samfundsmæssig relevans.
  • At initiere nye temaer og projekter i kønsforskningen nationalt og i europæisk sammenhæng.
  • At formidle kønsforskning til den akademiske offentlighed ved udgivelse af tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning samt webbaseret nyhedsbrev og undervisningsportal.
  • At varetage opgaver i forhold til national koordinering af kønsforskning.

Se en oversigt over higlights fra Koordinationens mange aktiviteter her:

Aktiviteter 2014-2016
Aktiviteter 2010-2013
Aktiviteter 2001-2012