Køn i undervisning – undervisning i køn

Køn i undervisning – undervisning i køn er en omfattende redegørelse for undervisningen i køn som fagligt perspektiv på de danske universiteter. Undersøgelsen indeholder både en kvantitativ og kvalitativ del, der til sammen giver et bredt indblik i forskeres såvel som de studerendes muligheder, ressourcer og interesser på området. Undersøgelsens bidrag til en kvalificeret viden på området skaber et grundlag for udvikling og integration af kønsperspektivet i undervisning.

Køn i undervisning – undervisning i køn kan anvendes af alle, der har visioner for fremtidens samfund og universitet.

Download rapporten her.