Grøn transport - teknologi og diversitet

Målsætningen med projektet er at øge viden om, hvordan grønne tiltag på transportområdet kan bidrage til et mere bæredygtigt og ligestillet transportsystem og samfund. Projektet udvikler et VEU-forløb (VEU = jobrettet voksen- og efteruddannelse) til medarbejdere inden for transport-, miljø-, planlægnings- og teknikområdet i danske kommuner og er støttet af Forsknings- og Uddannelsesministeriet.  

Grøn cykel. Foto: Peter Aschoff, Unsplash

VEU-projektet har fokus på at udvikle et VEU-forløb skræddersyet til medarbejdere inden for transport, miljø, planlægnings og teknikområdet i danske kommuner. Projektet har til hensigt at øge den praksisorienterede viden om, hvordan grønne tiltag på transportområdet kan møde og ændre kommunes og borgernes transportvaner og mobilitetsbehov. Den grønne omstilling af transportområdet kan samlet set bidrage til et mere bæredygtigt og inklusivt transportsystem og dermed også til et mere ligestillet samfund. 

Der er i forbindelse med projektet udgivet et inspirationskatalog og fem videoer. Læs inspirationskataloget og se de fem videoer nedenfor.

 

 

 

Projektet tilbyder et kompetenceløft til medarbejdere i kommuner og fremmer transportsektorens udvikling i en bæredygtig retning. Læs mere i inspirationskataloget her.

Kommunale deltagere på VEU-kurset:

  • får en proaktiv og tværfaglig  tilgang til transport og mobilitet
  • kan skabe mere effektive tiltag i den grønne omstilling
  • får en bedre forståelse af målgrupper og brugere
  • får forståelse for brugerdrevne innovationsprocesser
  • kan forbinde grønne tiltag med større lighed i transportmuligheder
  • kan lokalisere eventuelle sociale skævheder i nye transporttiltag 
  • har bedre muligheder for at forbedre livskvalitet for alle grupper

 

 

Grøn transport, teknologi og diversitet er en sjælden cocktail i dansk politik. Men hvad er problemet?  I fem korte film fortæller ansatte og politikere i kommunerne om, hvordan der arbejdes med nye grønne og inkluderende løsninger i Herning, Sønderborg og København.

Forskerne Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard introducerer til problemstillingen og kommer samtidig med et bud på, hvordan grøn transport og diversitet kan inkluderes i kommunens og borgernes initiativer.

Filmene er knyttet sammen med hæftet ’Grøn transport, teknologi og diversitet. Inspirationskatalog til danske kommuner’. Det kan downloades her

Intro: Udfordringerne med grøn transport, teknologi og diversitet


Gode transportforhold har stor betydning i mange danskeres hverdag, hvor mobilitet er centralt for livsglæde og muligheder. Omvendt kan manglende eller besværlige transportmuligheder lede til nedsat livskvalitet, marginalisering og ulighed. Hvad er udfordringerne for de danske kommuner og dansk transportpolitik i forhold til at tænke nyt, når det gælder planlægningen og innovation for alle af den grønne transport?

Herning: Livskvalitet og uafhængighed for kørestolsbrugere

I Herning kommune er der indført busser, hvor kørestolsbrugere kan rulle ind og låse sig fast i bussen på egen hånd. Et tiltag, som har forbedret livskvalitet og uafhængighed for byens kørestolsbrugere. Lene Ahle Skoubo, projektleder i Teknik og Miljø i Herning Kommune, fortæller om initiativet og visioner for fremtidens transport.

Sønderborg: Styrket kollektiv trafik mellem land og by

I Sønderborg Kommune er der gjort forsøg på at styrke den kollektiv transport fra land til by form af landsbybusser, delebiler og samkørsel i landsbyerne. Kirsten Bachmann, formand for Teknik, By og Boligudvalget i Sønderborg Kommune fortæller om forsøgene og om ønskerne til fremtidens kollektive transport.

København: Succeser og udfordringer som cykelby

Københavns Kommune har været en succes som cykelby, men hvilke nye problemer rejser det? Annette Kayser, projektleder for Mobilitet, Københavns Kommune, fortæller om kommunens overvejelser. Hvordan kan byrummet fordeles mere ligeligt mellem biler og cyklister? Og hvilken rolle spiller køn og diversitet i kommunens planlægning og politik?

Hvordan kan køn og diversitet indarbejdes i kommuner og klimahandleplaner?

Bæredygtige løsninger er kun bæredygtige, hvis de bruges. Hvordan kan køn og diversitet indarbejdes i kommuner og klimahandleplaner? Forskerne præsenterer fem pejlemærker for en køns- og diversitetsindikator, og hvilke data det kræver.

 

 

 

 

 

 

Mini-seminar og reception: Grøn transport, teknologi og diversitet

Kom og vær med til at fejre udgivelser og videoer fra friske forskningsprojekter med fokus på grøn transport, teknologi og diversitet herunder

Forskerne Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard introducerer emnet og kommer med et bud på hvordan grøn transport, teknologi og diversitet kan inkluderes i kommunens og borgernes initiativer samt i forskning og uddannelse. Derudover præsenterer vi  en serie af fem kortfilm, der kaster lys over praksis og visioner i danske kommuner.

Seminaret afrundes med en rundbords samtale om grøn transport, teknologi og diversitet med eksperter, politikere og forskere.

Tilmelding til seminaret her

Eventbanner

Interviews med ansatte og politikere i 10 kommuner, webinar for kommunalt ansatte, afsluttende konference på Københavns Universitet 11. maj 2023.

Læs mere om eventet og se program her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2023

Inspirationskatalog til danske kommuner og relevante organisationer og aktører på transport og mobilitetsområdet.

Kan downloades her

August 2023

Udgivelse af publikationen Gender Smart Mobility - Concepts, Methods, and Practices. Transport and Mobility Series. Forfattere: Hilda Rømer Christensen, Michala Hvidt Breengaard og Lena Levin. Forlaget: Routledge

https://www.taylorfrancis.com/books/oa-mono/10.4324/9781003191025/gender-smart-mobility-hilda-r%C3%B8mer-christensen-michala-hvidt-breengaard-lena-levin

Marts 2023

Webinar om grøn transport og diversitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Hilda Rømer Christensen Lektor +4535323943 E-mail
Marie Ahlberg Andersen Fuldmægtig   E-mail

Støttet af

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (logo)

Projektet har modtaget finansiering fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen)

Film

Udfordringerne med grøn transport, teknologi og diversitet

Kontakt

Lektor Hilda Rømer Christensen
Koordinationen for Kønsforskning
Sociologisk Institut
Mail: hrc@soc.ku.dk