29. marts 2023

Grøn transport og diversitet

Webinar:

Koordinationen for kønsforskning har afholdt et webseminar som led i udviklingprojektet Grøn Transport – teknologi og diversitet.

Webinaret er led i udvikling af et kompetenceforløb for kommunalt ansatte og byrødder. 

VEU-projektet Grøn Transport – teknologi og diversitet på Københavns Universitet inviterede en række kommuner til et webinar med fokus på potentialer for udvikling af et smartere transportsystem for alle. På webinaret blev deltagerne præsenteret for problemfeltet grøn transport og diversitet ud fra konkrete værktøjer til at arbejde med social og materiel innovation på transportområdet. Webinaret ønskede at bidrage til idéudveksling og gensidig læring gennem at inddrage innovative eksempler fra en række danske kommuner.

Målsætningen med projektet er at øge viden om, hvordan grønne tiltag på transportområdet kan bidrage til et mere bæredygtigt og ligestillet transportsystem og samfund.  Projektet udvikler et VEU-forløb til medarbejdere inden for transport-, miljø-, planlægnings- og teknikområdet i danske kommuner og er støttet af Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

Emner