Forskerdatabaser

Links til relevante forskerdatabaser i Norden og Europa

Ekspertdatabase i Danmark

Søg på brancher, titler og emneord. 

Kvinnebasen i Norge

Databasen er landsdækkende database over højt kompetente kvinder. Den drives af Aetat.

European Database 'Women in Decision-making'

Basen er laget av FrauenComputerZentrumBerlin og sponset av Europakommisjonen og tyske myndigheter.

RoSa

Databasen 'Equal Opportunities experts' indeholder personer, der arbejder på universiteter, kvindeorganisationer og er i politik. RoSa er et dokumentations- og arkivationscenter med fokus på feminisme, lige muligheder og kønsstudier i Brussel.  

Minnas kønsdatabase i Finland

Databasen indeholder finske eksperter som anvender kønnsperspektiv i arbejdet eller forskningen. Det er altså alt fra forskere til personer som arbejder på græsrodsniveau. Informationen findes på finsk, svensk og engelsk.