30. oktober 2023

Mini-seminar udfordrer transportens kønsdimension og diversitet

Seminar:

Koordinationen for Kønsforskning lancerede film og inspirationskatalog til mini-seminar, der rejste spørgsmålet om, hvordan man kan udvikle smarte og innovative transportløsninger, der passer til alle.

cykelbro

Den 25. oktober 2023 deltog omkring 30 engagerede deltagere i et mini-seminar, arrangeret af Koordinationen for Kønsforskning. Seminaret, der satte fokus på transportsektorens kønsdimension og diversitet blev indledt af Hilda Rømer Christensen, der rejste spørgsmålet om, hvordan man kan udvikle smarte og innovative transportløsninger, der passer til alle. Hun henviste til de udfordringer, der var blevet identificeret gennem VEU-projektets kontakt med kommunerne og understregede, at valget af transport afhænger af forskellige faktorer, herunder køn og diversitet.

VEU-projektet har fokus på at udvikle et VEU-forløb skræddersyet til medarbejdere inden for transport, miljø, planlægnings og teknikområdet i danske kommuner. Projektet har til hensigt at øge den praksisorienterede viden om, hvordan grønne tiltag på transportområdet kan møde og ændre kommunes og borgernes transportvaner og mobilitetsbehov. Den grønne omstilling af transportområdet kan samlet set bidrage til et mere bæredygtigt og inklusivt transportsystem og dermed også til et mere ligestillet samfund. I forlængelse af projektet blev der til seminaret lanceret et inspirationskatalog til danske kommuner samt fem små film med medvirkende fra kommunerne. Blandt de viste film var en fra Herning, der afspejlede byens unikke kultur og lokalproducenter, som spiller en afgørende rolle i at initiere forandringer.

Bjarke Oxlund, ligebehandlingschef for Institut for Mennesker og tiltrædende dekan på Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet, understregede vigtigheden af at se på transport ud fra et diversitetsperspektiv og påpegede, at moderniteten ofte er centreret omkring brændstofmotorer og transport, der primært er designet til mænd. Han henviste også til en rapport fra Institut for Menneskerettigheder kaldet "Busser for Alle," der fremhævede problemerne for handicappede i busser. Bjarke præsenterede en række observationer, som alle kan gøre, selvom de ikke er gangbesværede, og opfordrede deltagerne til at overveje de udfordringer, de støder på i deres daglige rejser. Han lagde vægt på, at transportsektoren har en stærk kønsdimension med velkendte bias.

Seminaret blev afrundet med en rundbordssamtale med aktører fra kommuner, institutioner og universiteter, herunder: Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Teamleder, Cykelteamet i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune. Helga Theil Thomsen, ekspert, tidl. trafik- og plandirektør for for Vejdirektoratet, Malin Henriksson, seniorforsker ved Sveriges Vej- og transportsforskningsinstitut, VTI.

Deltagerne blev spurgt om de initiativer, de har igangsat på området grøn transport, teknologi og diversitet.

Jakob fra Københavns Kommune talte om deres arbejde med at forbedre cykelforhold og introduktionen af elbusser med ramper for øget tilgængelighed. Han nævnte også det stigende fokus på køn og alder i kommunale politikker. Helga bemærkede, at der er en stigende opmærksomhed omkring behovet for grøn omstilling på både administrativt og politisk niveau. Malin fra Skåne delte erfaringer med offentlig transport og påpegede vigtigheden af at tilpasse transportløsninger til forskellige behov.

Diskussionen åbnede op for spørgsmål, om on-demand-løsninger og ansvarsfordeling.

 

Hilda afsluttede diskussionen ved at kalde transportsektoren et "wicked problem" og opfordrede deltagerne til at overveje nye standarder for mobilitet, hvor alle har ret til at komme rundt sikkert og effektivt.

De indsigter og ideer, der blev delt under seminaret, vil forhåbentlig føre til en mere inkluderende og bæredygtig transportsektor.

Emner