30. august 2022

Konference for Kønsforskning 2022

Konference:

To dages konference sætter fokus på kønsforskningens indre og ydre rammer. 

18. – 19. august 2022
Organiseret af Center for køn, seksualitet og mangfoldighed i samarbejde med Foreningen for Kønsforskning

Konferencens fokus var et forsøg på forstå den politiske samtid, som kønsforskningen diskuteres i, blev over to dage præsenteret gennem tre keynotes, to paneler og over 80 paper-præsentationer i 24 forskellige sessioner.

Første dag var der fokus på kønsforskningens ydre rammer, med internationale keynotes en roundtable diskussion. Emnerne i de tre keynotes var anti-gender-bevægelser og affektive mobiliseringer og the moral panic i og retorikken om køn og seksualitet i specifikke medier. Derudover diskuterede et keynote roundtable, forskellige perspektiver på den politiske kontekst den danske debat om køn og kønsforskningen har udspillet sig i.

Anden dag bestod af fire streams under overskrifterne: Race, racism, and racialization, Kønsforskningens epistemologier,  Care: Helping, disciplining, and struggling, Representation, politics, and harassments. Om eftermiddagen blev der et tydeligere fokus på kønsforskningens indre rammer, da en keynote panel discussion præsenterer deres bud på, hvad kønsforskningen kan og bør være i dag. Panelet bestod af otte centrale danske kønsforskere, der repræsenterer forskellige danske universiteter, miljøer, discipliner, traditioner og forskningsmæssige prioriteringer.

KRAKA-prisen 2020 og 2021

Konferencen afsluttedes med uddeling af KRAKA-prisen for både 2021 og 2020. KRAKA-prisen uddeles til et stykke arbejde, som vurderes at have haft / vil få betydning for den videnskabelige udvikling eller formidling af kønsforskningen.

Vinderne blev: Tess Skadegård Thorsen med ph.d.-afhandlingen “Racialized Representation in Danish Fim: Navigating Erasure and Presence” og Ea Høg Utoft med ph.d.-afhandlingen “Motivation, organisational gender equality work and the postfeminist gender regime: A feminist approach”.

Tess Skadegaard Thorsen for PhD afhandlingen: Racialized Representation in Danish Film: Navigating Erasure and Presence

Afhandlingen undersøger racialisering i dansk film ved at afdække nogle af de udfordringer minoritetsracialiserede filmfolk møder i deres forsøg på at navigere racialisering og andetgørelse i den danske filmbranche. Ydermere afdækker afhandlingen måderne hvorpå filmbranchen og det Danske Film Institut’s (DFI’s) diversitetsinitiativer, modsat deres intention, risikerer at bidrage til asymmetriske racialiserende dynamikker og vedligeholdelse af marginaliserende strukturer i den danske filmbranche. Gennem en opdeling i repræsentationslogikker, repræsentationshandlinger og artefakt-repræsentation bidrager afhandlingen med et nyskabende analytisk og metodisk værktøj til fortsat analyse af repræsentation, der tillader at analysefokus flyttes fra produkt til handling.

Ea Høg Utoft for PhD afhandlingen: Motivation, organisational gender equality work and the postfeminist gender regime: A feminist approach

Afhandlingen beskæftiger sig med ligestillingsarbejde i 2 videnstunge, danske organisationer og belyser gennem etnografisk feltarbejde hvordan motivation er en vigtig, hidtidig overset faktor i ligestillingsaktørers konkrete arbejde. Gennem en videreudvikling af begrebet postfeminisme belyser hun hvordan ligestillingsaktører navigerer i et minefelt, der kræver tilpasning og forståelse for feltets modsætningsfyldte logikker, herunder organisationernes egne grundfortællinger. Værket er originalt, da det systematisk analyserer konkret ligestillingsarbejde ud fra en forståelse af den større kontekst, det danske samfund, som postfeministisk. Samtidig synliggøre Utoft med sin systematiske selvrefleksion på imponerende vis svære valg omkring sin position som feministisk forsker.

Emner