30. august 2022

Kønsforskningens mange muligheder - NORA 2022

Konference:

Årets NORA-konference blev afholdt i Oslo med fokus på den teoretiske og metodologiske bredde i kønsforskning.

Konferencen blev afholdt på Oslo Universitet, den 20. – 22. juni og blev organiseret på tværs af universiteter i Norge.

Årets tema var tensions and potentials in nordic feminist and gender research. Forud for konferencen var formålet blevet beskrevet med ønske om at vise dybden og bredden I nordisk køns- og feministisk forskning samt muliggøre samtale på tværs af lande- og faggrænser.

Konferencen indbød til fire keynotes, fem panel sessions organiseret af de forskellige norske kønsforskningscentre samt af NORA. Derudover var ca. 150 papers fordelt på 45 paper sessions. Overskrifterne i de mange paper sessions viste tydeligt bredden i kønsforskningen – både tematisk, teoretisk og metodologisk. Der var sessions om feministisk etnografi, fat studies, vold i nære relationer, moderskab og reproduktion, sport, anti-gender bevægelsen,  transaktivisme og – studies samt en session om kønsforskningens publikationer.

På tværs af de fem paneler blev der fokuseret på presserende spørgsmål indenfor nordisk kønsforskning, heriblandt queerede perspektiver i akademia, racialisering og racisme i en nordisk kontekst samt kønsforskningens interaktioner med samtidens udfordringer i Arktis.

Ved NORA-generelforsamlingen i slutningen af konferencen blev der kort opsummeret, de sidste to års bestyrelsesarbejde. Der blandt andet bestod i to numre af tidsskriftet samt en ny aftale med Taylor & Francis.

Afslutningsvist på konferencen, under sidste panel Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research, blev alle deltagere ved konferencen opfordret til at melde sig ind i både lokale og nordiske foreninger for kønsforskning, da det er her vi kan mødes og dele og diskutere både faglige og teoretiske perspektiver, men endnu vigtigere dele de udfordringer, vi på tværs af universiteter og forskningsområder mødes med i samtidens politiske kritik.

Emner