23. marts 2023

Køn skal tænkes ind innovation og i fundingsmuligheder

Artikel:

Der var stor opbakning til Koordinationen for Kønsforskningens årlige markering af Kvindernes Internationale Kampdag, på en solrig og snefyldt 8. marts. Årets fokus var køn og diversitet i innovation og iværsksætteri under titlen: Feminist Innovations – concepts, practices and policies.

Arrangementet blev afholdt som et morgenseminar. Det blev indledt af Koordinationen for Kønsforsknings leder Hilda Rømer Christensen, lektor ved Københavns Universitet, og Sara Hagemann, Prodekan for uddannelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Begge indledte med at pege på strukturelle og kulturelle kønsbias inden for academia og i mulighederne for funding.

Intersektionelle og kønnede perspektiver på innovation i tech

Formålet med seminaret var at åbne op for at tale om køn og innovation tre niveauer: konceptuelle/teoretiske, strukturelle/institutionelle og praktiske. Alle tre elementer blev på fin vis anslået af keynote, professor Londa Schiebinger, Stanford University, der på 20 minutter introducerede det teoretiske grundbegreb Gendered Innovation ud fra forskellige praktiske eksempler fra både AI, robotter og algoritmer. Schiebinger kom slutteligt ind på udfordringerne med at søge og modtage fondsstøtte fra forskellige intersektionelle perspektiver. Hun fremhævede i forlængelse heraf køn, alder og seksualitet som 3 ud af 12 centrale intersektionelle faktorer, der fremover bør lægges mere vægt i innovationsbranchen.

Strukturelt fokus på køn og diveristet skal styrkes - i fonde og i praksis

Herpå fulgte de fire oplægsholdere, der fra forskellige positioner adresserede køn og eller diversitet i innovation og iværsætteri.

Cecilie Brøkner, CEO i Innovationsfonden. Brøkner præsenterede diversitet som et strategisk fokus både i Innovationsfonden, men påpeger, at det er en generel tendens i de større fonde – nationalt og internationalt. Derudover fremhævede Brøkner, ”unbiased decision-making” og ”Innowomen” som to konkrete og aktuelle initiativer, som Innovationsfonden har indført for at øge diversiteten.

Mathias Wullum Nielsen, lektor ved Københavns Universitet. Wullum Nielsen fremhævede kønsdiversitet som en afgørende faktor i forskningsresultater, herunder forskningens validitet og præcision. Han introducerede teams, metoder og spørgsmål som tre tilgange til at øge kønsdiversiteten i forskningsregi.

Anna Riis Hedegaard, Founder og CEO i 0-Mission. Ifølge Hedegaard er kønsdiversitet inden for innovation og entreprenørskab i den grad et problem, der er værd at løse - for kvinder såvel som mænd. Hun fremhævede økonomi, som en afgørende årsag til, at der er færre kvinder end mænd i iværksætterbranchen.

Andreas Blohm Graversen vicedirektør for innovation og samarbejde ved Københavns Universitet. Blohm Graversen kom ind på KU’s nye tiltag på innovationsområdet samt GEP-initiativet ”train the trainer”, der skal bidrage til, at få køn med i flere større internationale projektansøgninger. Derudover fremhævede han KU’s innovationsprojekt ”Green

Lighthouse”, der viser, hvordan det for fremtidens byggeri er muligt at bygge på en CO2-neutral måde, og som netop er skabt med kvindelige iværksættere i spidsen.

Seminaret blev afrundet med en panel debat med spændende spørgsmål fra publikum, hvor eksperterne og forskerne blandt andet kom med konkrete bud på fremtidige kurser og programmer, der kan få flere kvinder ind i innovations- og entreprenørskabsbranchen.

Emner