12. juni 2023

Grøn mobilitet og diversitet på dagsordenen

Konference:

Den 11. maj 2023 afholdt Koordinationen for Kønsforskning en konference om grøntransport og diversitet, særligt for aktører på området.

Transport og den grønne omstilling er i dag præget af troen på det teknologiske fix og teknologisk innovation. De smarte byer og den smarte transport, som skal løse fremtidens udfordringer med klimaforandringer, øget urbanisering og ændrede mobilitetsbehov, forstås gennem digitale teknologier med den førerløse bil som det nok mest kendte eksempel. En ting stod frem på dagen: sparet tid for bilpendleren skal nuanceres - transport er meget mere.

Mange af de nye transportløsninger er designet til dem, der i forvejen scorer højt på mobilitetsskalaen, typisk de unge, de veluddannede og oftest mænd, imens mindre mobile grupper overlades til at blive hjemme eller til gamle udtrådte mobilitetsformer.

Det er spild af samfundsmæssige ressourcer, hvis de smarte løsninger kun kan bruges af de få. Der er med andre ord et presserende behov for at få fokus på de sociale aspekter af grøn transportplanlægning og hvordan de spiller sammen med teknologierne. Men også i transportplanlægning er diversitet og ligestilling manglende, fordi forestillinegn om lighed også her er  dominerende.

Lektor Hilda Rømer Christensen: "Ligestilling og diversitet er en blind plet i den grønne omstilling af transporten. Men det er vigtigt, og køn skal altid ses i sammenhæng med andre faktorer, når vi skal forstå, hvordan folk transporterer sig. Det har betydning, at tekniske udvalg i kommuner primært består af ældre hvide mænd."

Konferencens keynotes var: Tina Saaby, direktør, Dansk Byplanlaboratorium, Laila Kildesgaard, selvstændig i Steder Skaber Folk og tidl. direktør i Kommunernes Landsforening og Tanu Priya Uteng, ph.d., Chief Research Officer ved Transportøkonomisk Institut (TØI), Norge. Derudover præsenterede Hjalmar Christiansen, chefkonsulent, transportafdelingen på DTU, Lars Wiinblad, projektchef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, Lena Levin, seniorforsker ved Vej- og Transportforskningsinstituttet, VTI, Sverige og Michala Hvidt Breengaard, post doc, Sociologisk Institut, KU, ny forskning og statistik på transports- og mobolitetsområdet. Konferencen afsluttedes med to paneler. Først med fokus på kommunernes erfaringer med diversitet og ligestilling i transportpolitikken og dernæst et fokus på fremtidige poltiske tiltag og fremtidens transportplanlægning.

Der var over 60 interessenter tilmeldt og det var engagerede samtaler og netværk, der blev etableret på dagen, der vil blive fulgt op med kontakter til KL, Dansk Byplanlaboratorium  og Concito.

Konferencen afsluttede et udviklingsprojekt, støttet af Undervisnings- og Forskningsministeriet med henblik på at samle viden og at bidrage til kompetenceopbygning primært blandt ansatte i kommunerne.

Emner