20. april 2020

Grønt lys til at udvikle en 1-årig uddannelse i køn, innovation og digitale metoder

Koordinationen for kønsforskning er i fuld gang med at udvikle en nye uddannelse i form af et tværfagligt, praksisorienteret  overbygnings forløb. Fokus vil være på analyse og udvikling af nye bæredygtige løsninger med redskaber fra kønsforskning, innovationsstudier og digitale metoder. De potentielle studerende  vil have en baggrund fra en bred vifte af bachelor uddannelser inden for både samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, tekniske videnskaber og CBS/ business og entreprenørskab og kommunikation.

Vi er i øjeblikket i gang med at tage kontakt til virksomheder og brancher, hvor udviklingen af nye bæredygtige produkter og serviceydelser er knyttet sammen med bredere rekruttering af medarbejdere og international orientering mod FNs 2030 mål for bæredygtig udvikling. En af de potentielle aftagere siger sådan her.

”Det lyder som et meget spændende initiativ, som adresserer 4 brandaktuelle temaer - verdensmål, køn, innovation og digitalisering. Coronakrisen og klimakrisen kan kun gøre det endnu mere påtrængende at udvikle nye digitale løsninger på et bæredygtigt grundlag, som indtænker køn og verdensmål!”  (Citat fra potentiel aftager)

 Uddannelsesforslaget skal afleveres til ministereriet i efteråret 2020, og vi krydser fingre for, at uddannelsen kan gå i gang næste år.