9. marts 2020

Boglancering i Bruxelles: Køn og Smart mobilities

book launch

Koordinationen for Kønsforskning var sammen med nordiske transportforskningsinstitutter, VTØ i Oslo og VTI i Linkøping vært for et vellykket seminar med temaet Gendering Smart Mobilities. Programmet bød på oplæg fra forfatterne til Gendering Smart Mobillities-antologien, der lige er udkommet på Routledge forlaget.

Fokus var på køn og mangfoldighed og forskellige metoder i transport og mobilitetsforskningen fra forskellige oplægsholdere og dagen blev afsluttet med et panel med repræsentanter fra EU kommissionen, og forskellige organisationer og projekter. Budskabet var, at køn og mobilitet bør være mere synligt både i EU's  statistikker og dataindsamling og at køn og mobilitet ikke er et ”add on” til mainstream transportforskning, men simpelthen god forskning og mobilitet.

Der deltog ca. 35 forskere og praktikere i seminaret, der blev afsluttet med en reception i anledning af Gendering Smart Mobility-udgivelsen.  Videnskabsministeriets DANRO-kontor faciliterede lokaler og service til arrangementet.