Øresundsnetværket for kønshistorisk forskning

Koordinationen for kønsforskning ved Københavns Universitet byder
velkommen til en en-dagskonference med  Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning

Registrering til netværksmødet: senest 3. juni 2019

Program for dagen


13.00 Välkomna

13.15 Anna Elisabeth Jessen Køn og krig i 100 år. Reflektioner over historie,
fiktion og formidling i forbindelse med udgivelsen af romanen Om hundrede år

14.15 Morten Hillgaard Bülow,Marie-Louise Holm, Lone Kølle Martinsen og Jesper Lundsby Skov: Kvinder, Køn &
Forskning - Historiske perspektiver på køn

14.45 Fikapaus

15.15 Marie-Louise Holm At skabe sig et levbart liv - Transpersoners
transitioner og livsvilkår i Danmark 1900-1970

15.45 Ulrika Holgersson, Malin Arvidsson, Emma Severinsson, Lunds
universitet, Rösträttens århundrande - firandet i Sverige

16.30 Nina Trige, SFAH (Selskabet for Arbejderhistorie), Labour Pioneers:
Economy, Labor, and Migration in Filipino-Danish Relations 1950-2015

17.00 Bente Rosenbeck, Københavns Universitet, Liberalisering af skilsmisse i
Norden i 1920'erne, som optakt til den anden demografiske revolution?

17.30 Birgitte Possing Hvorfor og hvordan bogen “Argumenter mod kvinder fra
demokratiets barndom til i dag”

18.00 Avslutning och nästa möte

18.15 Middag till självkostnadspris