Mini-seminar og reception: Grøn transport, teknologi og diversitet

Kom og vær med til at fejre udgivelser og videoer fra friske forskningsprojekter med fokus på grøn transport, teknologi og diversitet herunder

Forskerne Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard introducerer emnet og kommer med et bud på hvordan grøn transport, teknologi og diversitet kan inkluderes i kommunens og borgernes initiativer samt i forskning og uddannelse. Derudover præsenterer vi  en serie af fem kortfilm, der kaster lys over praksis og visioner i danske kommuner.

Seminaret afrundes med en rundbords samtale om grøn transport, teknologi og diversitet med eksperter, politikere og forskere.

Tilmelding til seminaret her

Program

15.00 – 15.20:  Velkommen  +  Introduktion til  temaet og de tre udgivelser ved Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard

15.20 - 15.30: Bjarke Oxlund, tiltrædende dekan for Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet
Fhv. ligebehandlinschef, Institut for Menneskerettigheder og institutleder, professor MSO, Antropologi, Københavns Universitet
Uddannet: cand.scient.anth. (Københavns Uni. 2000), ph.d. (Københavns Uni. 2009)

15.30 – 15.45: Lancering og visning af film

15.45 – 16.30: Rundbordssamtale om grøn transport, teknologi og diversitet med aktører fra kommuner, institutioner og universiteter

  • Helga Theil Thomsen, ekspert, tidl. trafik- og plandirektør for for Vejdirektoratet
    Helga Theil Thomsen har arbejdet i rådgivende Ingeniørfirma i Aalborg og i den tyske udviklingsorganisation, GTZ i Pakistan. I 1993 ansat i Transportministeriet og har arbejdet som fuldmægtig, kontorchef og afdelingschef. Har bl.a. arbejdet med miljø og klima, kollektiv trafik, infrastruktur samt HR og økonomi. Vicedirektør i Vejdirektoratet fra  2007 til medio 2023 b.la. arbejdet med planlægning, miljø, trafiksikkerhed, vejforvaltning, trafikmodeller,  lovgivning mv. siden medio 2023 formand for regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele landet.

  • Malin Henriksson, seniorforsker ved Sveriges Vej- og transportsforskningsinstitut, VTI
    Malin Henriksson er seniorforsker ved Statens Vej- og Transportforskningsinstitut (VTI), et svensk statsligt forskningsinstitut med ansvar for at generere ny viden, der kan bidrage til at opfylde transportpolitikkens mål. Malin arbejder i afdelingen for Mobilitet, Aktører og Planlægning (MAP), hvor hun forsker i forskellige aspekter af transportsystemet fra et samfundsvidenskabeligt og adfærdsvidenskabeligt perspektiv. Malins fokusområde er hverdagens mobilitet samt planlægning for et bæredygtigt og retfærdigt transportsystem, samt metodeudvikling for lige og ligestillet planlægning.

  • Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Teamleder, Cykelteamet i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.
    Jakob har arbejdet med mobilitet siden 2010. Først i Cyklistforbundet sidenhen i Oslo Kommune og Danske Regioner. Arbejdet har i alle stillingerne drejet sig om interessevaretagelse, kollektiv transport og cykling. Cykelteamet er placeret i Mobilitetsenheden, hvor en væsentlig del af det politiske beslutningsgrundlag på mobilitetsområdet udarbejdes. Cykelindsatsen i Københavns Kommune kobler sig til andre strategiske dagsordner i kommunen, herunder byudvikling, klimamål, udsat by, diversitet mv

16.30 – 17.00: Reception. Der vil være et glas fra lokale producenter - fra Nordlund Vingård i Hvidovre og nypresset æblesaft fra lokalt mosteri.