Kvinder, Køn & Forskning - tidsskrift - Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Koordinationen for Kønsforskning > Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning

Nyt nummer af Kvinder, Køn & Forskning:

Nr. 1, 2017: Quantitative methods, big data and gender.
Temanummerets introduktion kommer snart på vores webarkiv, 
ligesom nummerets anmeldelser. Der kommer et link til det her så snart det ligger der.I april 2016 modtog Kvinder, Køn & Forskning Krakaprisen for blandet andet at have bidraget til styrke dansk kønskforskning. Læs hele motivationen og Hilda Rømer Chrsitensens takketale her.

Om Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning. Vi har til­svarende en bred vifte af viden­skabe­ligt in­teres­se­rede læ­sere, og vi til­stræ­ber der­for, at ar­tik­lerne skal kun­ne læ­ses af andre end de fag­ligt ind­viede for­skere. Vores ar­tik­ler er over­vejende skre­vet af dan­ske for­skere, men om­fatter også uden­land­ske bidrag på en­gelsk, svensk eller norsk.

Kvinder, Køn og Forskning er et peer reviewed tidsskrift og er optaget i Studies on Women and Gender Abstracts, 2007 ff. Kvinder, Køn & Forskning har derudover søgt om optagelse i Applied Social Sciences index and abstracts og Women Studies Abstracts.

Digitalisering

Nu kan du gratis læse, downloade og printe Kvinder, Køn & Forskning på den nye hjemmeside!

Læs mere