Om Koordinationen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Koordinationen for Kønsforskning > Om Koordinationen

Koordinationen for Kønsforskning – en dynamisk tværfakultær enhed på KU

Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet har siden 2010 været inde i en ekspansiv og dynamisk udvikling, som har bidraget til at profilere KU på væsentlige områder. Bredden og tværfagligheden i Koordinationens aktiviteter er blevet kvalitetssikret af en dekanudpeget styregruppe med repræsentanter fra alle KUs fakulteter. En organisatorisk ramme, som har bidraget til en solid forankring og udvikling af aktiviteter med relevans for Vip og studerende på hele KU.

Her præsenteres et udsnit af koordinationens handlingsplan for 2015- 2020: 

Gender and Body Dynamics, Gender Certificate

er et flagskib for tværfakultære specialiseringsmuligheder ved KU, der udbydes fra sommeren 2014 til studerende fra alle fakulteter. Gender Certificate består af undervisningstilbud på dansk og engelsk, som adresserer aktuelle spørgsmål om køn og krop på tværs af sundheds-, natur-, samfunds- og kulturvidenskab. Derudover udbyder Gender Certificate fra 2014  ph.d. kurser og master-classes og indgår som delprojekt i KUs 2016 initiativ Tværfaglig uddannelse.  

Strategisk samarbejde og internationalisering

Koordinationen bidrager til at løfte KUs målsætning om at indgå i forpligtende strategiske samarbejder med nationale og internationale samarbejdspartnere.  F.eks. ved at mobilisere KU forskere til forsknings- og undervisnings-samarbejde med førende universiteter i Kina som Peking og Fudan Universiteter og Chinese Academy of Social Sciences. Koordinationen har fortsat som mål at tilvejebringe Phd. stipendier, gæsteprofessorater og rejsestipendier til kinesiske og danske forskere via SDC og andre kanaler.

Gender dimension i Horizon 2020

Koordinationen bidrager til at fremme KUs profil i Horizon 2020,  hvor ligestilling og kønsdimensioner indgår som vigtige parametre for forskningskvalitet.  Bl.a. ved medlemskab af to ekspertudvalg i tilknytning til Horizon 2020:  Marie Sklodowska Curie Advisory group samt den tværgående ekspertgruppe med ansvar for køns-mainstreaming af programmets projekter. (HRC er udpeget af EU kommissionen sammen med et dansk Horizon 2020 ekspert felt på 18 personer) Koordinationen kan fremadrettet bidrage til at løfte succesraten i Horizon 2020 ved at tilbyde kompetencer og viden på disse felter for KUs forskere og projekter.

Formidling

Koordinationen er værtsinstitution for det videnskabelige tidsskrift Kvinder, Køn og Forskning, der udgør en central søjle i det danske kønsforskningsmiljø. Tidsskriftet har ca. 400 abonnenter og udkommer både i en trykt og i en online version. KKF er inde i en internationaliseringsproces via engelsksprogede temanumre, som bidrager til profilering af dansk kønsforskning i global sammenhæng, aktuelt med et nummer på engelsk og kinesisk til publicering i 2014.  Derudover formidles Koordinationens aktiviteter på facebook, på hjemmesiden og via et månedligt nyhedsbrev. Samlet udgør disse vitale kanaler for informationsspredning og som styrker den betydelige interesse blandt KU studerende for kønsrelateret undervisning og forskning.