TinnGo - aktiviteter

2020

DECEMBER 2020

surveyNy undersøgelse af erfaringer med transport i hovedstadsområdet.

Forskningsprojektet TInnGO gennemfører en undersøgelse af borgernes erfaringer med transport i en række europæiske lande. I dansk kontekst stiller vi skarpt på muligheder, erfaringer og oplevelser med transport i hovedstadsområdet. Vi vil gerne have viden om hvordan forskellige danskere opfatter transport i hverdagen. Målet er at skabe viden om, hvordan vores transportsystemer tilgodeser alle borgere.

Du er inviteret til at give dit feedback her: https://bit.ly/surveymobilitypatterns

OCTOBER 2020

Expanding the Boundaries of Smart Mobility 
The TInngo Multistakeholders’ Forum is taking place on 22nd October 2020, being the digital fora where new perspectives to approach gendered inequalities in the transport sector will be discussed with different stakeholders. It offers a view of gender in smart transport that connects the TInnGO project with wider discourses of smart cities and notions of automated, green transport, smart biking and walking. At the Forum scientific evidence will be presented and discussed on how inequalities are created and will address gendered practices of education, employment, technological innovations and entrepreneurship as arenas for change and inclusion of gendered innovations.

MARTS 2020

TInnGO-seminar - Digital Methods:  introduktion til digital billled- og netværksanalyse i transport og mobilitet, Bruxelles.  Seminar med TInnGO-partnere og supervision af forskere fra Aalborg Universitet.

tinngo_bruxelles

Gendering Smart Mobilities - Book Launch: The book ‘Gendering Smart Mobilities’ considers gender perspectives on the implementation of digital technologies and smart solutions to effectively provide ‘mobility for all’ in urban spaces. Authors from a range of disciplinary backgrounds have contributed to this book, designed to converse with mobility studies, transport studies, urban-transport planning and engineering, human geography, sociology, gender studies and other related fields.

March 4th, 2020 at Danro, Brussels. Organized by ‘The Gendering Smart Mobilities in the Nordic Region’-project.

2019

NOVEMBER 2019

Tredages TInnGO projektmøde i København. Københavns Universitet står for en dags workshop om at introducere nye digitale metoder i forskning af smart transport.

Den skandinaviske TInnGO hub afholder projektworkshop for danske og svenske interessenter. De svenske konsulenter Living Cities holder oplæg om erfaringer fra deres arbejde med køn og diversitet i cykling.

OKTOBER 2019

Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard deltager i Workshop on social sustainability and just mobility i Linköping, arrangeret af de svenske TInnGO partnere på VTI. På workshoppen præsenteres forskning på socialt bæredygtig mobilitet, bl.a. mål for ligestilling og mangfoldighed i transportsektoren, planlægning og vedligehold af et retfærdigt transportsystem, trafiksikkerhed, borgerdialog og borgeres indflydelse over deres egen mobilitet.

Michala Hvidt Breengaard og Malin Henriksson præsenterer metodologiske aspekter af den skandinaviske hub og det metodologiske arbejde. Hilda Rømer Christensen har et oplæg rollatoren i et alders og kønsperspektiv og Lena Levin har oplæg om brug af Mental maps som del af ’social impact assessments’.

SEPTEMBER 2019

Michala Hvidt Breengaard interviewes om køn og smart transport til artikel i Enhedslistens online magasin RØD+GRØN.

SEPTEMBER 2019

Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard holder et oplæg til gå-hjem-mødet i Transport Økonomisk Forening, TØF, under emnet Hvordan indretter vi vores transport bedre, så den producerer lighed og tilgængelighed i frem for ulighed?

AUGUST 2019

Hilda Rømer Christensen, KU, og Lena Levin, VTI, deltager i HCI konference i Florida.

JUNI 2019

Tredages TInnGO projektmøde i Valencia. Københavns Universitet har workshops over to dage om intersektional analyse. Innovationskonsulent fra SAMF, Peter Wick, leder en del af workshoppen.

MAJ 2019

Hilda Rømer Christensen holder oplæg på Peking University, Beijing, Kina, om køn og transport.

APRIL 2019

De nordiske TInnGO partnere deltager i konferencen ‘Connected Automated Driving: Europe takes the lead’ (EUCAD) i Bruxelles.

APRIL 2019

Michala Hvidt Breengaard holder oplæg om køn og transport for Rådet for bæredygtig trafik.

MARTS 2019

Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard skriver en kronik om transportfeminisme i Information. Kronikken får en del opmærksomhed og afføder flere henvendelser og forespørgsler efter oplæg fra foreninger, NGO’er, m.fl.
Læs artiklen 

FEBRUAR 2019

De nordiske TInnGO partnere holder et møde i Linköping, Sverige, hvor det fælles hub-samarbejde planlægges og hvor linjerne i publikationen TInnGO Roadmap for gender and diversity in transport tegnes.

JANUAR 2019

TInnGO projektet startes op ved et tredages kick-off projektmøde i Lissabon, hvor alle partnere deltog. På mødet var fokus på gennemførelsen af TInnGO-projektets ambitiøse mål og på planlægning af det kommende arbejde og partnerbidrag.