TinnGo - aktiviteter

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

2021

NOVEMBER 2021 

Oplæg ved the 10th Intl Symposium on Travel Demand Management 

Michala Hvidt Breengaard præsenterer paperet For whom does the transport system care? Mobilities of care in cycling på the 10th Intl Symposium on Travel Demand Management (TDM). 

Universitetsforedrag i Serbien

Hilda Rømer Christensen præsenterer et paper om køn og diversitet i Smart transport i Novi Sad, Serbien den 12. november 2021.

Uddannelsesmateriale om rollemodeller i transport

Koordinationen for Kønsforskning producerer uddannelses- og inspirationsmateriale om kvindelige entreprenører og rollemodeller i transport. Produktet er udarbejdet af Stine Pedersen og Louise Anker Nexø som en del af projekt TinnGO. Materialet er stadig under proces i at blive godkendt, men kan allerede nu smuglæses her

Rapport om køn og diversitet i privatbilisme

Hilda Rømer Christensen, Louise Anker Nexø og Stine Pedersen stiller som en del af projekt TInnGO skarpt på den visuelle fremstilling af privatbilisme i lyset af køn og diversitet hos Volvo, BMW og Fiat. Rapporten er under proces i at blive godkendt, men kan allerede nu læses her.

Rapport om køn, innovation og cykling

Hilda Rømer Christensen, Louise Anker Nexø og Stine Pedersen undersøger i tre mobilitets cases den visuelle fremstilling af rollatorer, samt køn og innovation relateret til cykling, samt delecykeltjenester. Rapporten er udarbejdet som en del af projekt TinnGO, og er stadig under proces i at blive godkendt. Læs rapporten allerede nu

 

OKTOBER 2021

Policybrief med anbefalinger til cykelkurser for etniske minoriteter

Michala Hvidt Breengaard giver i dette policy brief anbefalinger til hvordan man kan forbedre mobiliteten for etniske minoriteter. Anbefalingerne bygger på et samarbejde mellem det europæiske forskningsprojekt TinnGO og det danske Røde Kors udbud af cykelkurser for immigranter. Policy briefet er stadig under proces i at blive godkendt, men du kan allerede nu læse med her

Oplæg ved the 5th Cycling Research Board Annual Meeting

Michala Hvidt Breengaard og Malin Henriksson præsenterer paperet Cycling as mobility of care - pushing forward gender equality in bike-sharing schemes ved the 5th Cycling Research Board Annual Meeting (CRBAM21). Paperet sætter skarpt på cykeldeletjenesters "one fits all"-løsningers betydning for (manglende) inklusivitet.

 

SEPTEMBER 2021  

Oplæg på Symposium om cyklisme og grøn omstilling

Michala Hvidt Breengaard er oplægsholder på Symposium om cyklisme og grøn omstilling i København, hvor hun gør os klogere på køn, diversitet og cykling. Læs mere om arrangementet her. 

Oplæg på Cycling and Society 2021 

Michala Hvidt Breengaard og Malin Henriksson præsenterer "I dreamed I could bike - Cycling as a means to freedom" på Cycling and Society 2021. Se oplægget i videoen her. 

Oplæg på den største fragt transportmesse i Skandinavien

herning

Hilda Rømer Christensen præsenterer hovedfund fra projekt TinnGO ved Transportmessen i Herning den 17. september 2021. Transportmessen er den største for fragt transport i Skandinavien, og eventet fokuserede på hvordan man kan rekruttere flere kvindelige lastbilschauffører.  

 

JULI 2021

Oplæg ved HCI International 2021 Conference

Michala Hvidt Breengaard præsenteret sammen med Malin Henriksson og Anna Wallstein paperet Smart and inclusive bicycling? Non-users' experience of bike-sharing in Scandinavia ved HCI International 2021 Conference.

Paper om inklusivitet i cykeldeletjenester

Michala Hvidt Breengaard, Malin Henriksson og Anna Wallstein bringer paperet Smart and inclusive bicycling? Non-users' experience of bike-sharing in Scandinavia som en del af HCI International 2021 Conference. Læs mere her.

 

2020

DECEMBER 2020

surveyNy undersøgelse af erfaringer med transport i hovedstadsområdet.

Forskningsprojektet TInnGO gennemfører en undersøgelse af borgernes erfaringer med transport i en række europæiske lande. I dansk kontekst stiller vi skarpt på muligheder, erfaringer og oplevelser med transport i hovedstadsområdet. Vi vil gerne have viden om hvordan forskellige danskere opfatter transport i hverdagen. Målet er at skabe viden om, hvordan vores transportsystemer tilgodeser alle borgere.

Du er inviteret til at give dit feedback her: https://bit.ly/surveymobilitypatterns

OCTOBER 2020

Expanding the Boundaries of Smart Mobility 
The TInngo Multistakeholders’ Forum is taking place on 22nd October 2020, being the digital fora where new perspectives to approach gendered inequalities in the transport sector will be discussed with different stakeholders. It offers a view of gender in smart transport that connects the TInnGO project with wider discourses of smart cities and notions of automated, green transport, smart biking and walking. At the Forum scientific evidence will be presented and discussed on how inequalities are created and will address gendered practices of education, employment, technological innovations and entrepreneurship as arenas for change and inclusion of gendered innovations.

JULI 2020 

Hilda Rømer Christensen, Michala Hvidt Breengaard og Stine Pedersen producerer gennem projekt TinnGO en rapport om visualisering og digital analyse af fremtidens transport og beskæftigelse. Rapporten er stadig under godkendelse, men kan findes på linket her

MARTS 2020

TInnGO-seminar - Digital Methods:  introduktion til digital billled- og netværksanalyse i transport og mobilitet, Bruxelles.  Seminar med TInnGO-partnere og supervision af forskere fra Aalborg Universitet.

tinngo_bruxelles

Gendering Smart Mobilities - Book Launch: The book ‘Gendering Smart Mobilities’ considers gender perspectives on the implementation of digital technologies and smart solutions to effectively provide ‘mobility for all’ in urban spaces. Authors from a range of disciplinary backgrounds have contributed to this book, designed to converse with mobility studies, transport studies, urban-transport planning and engineering, human geography, sociology, gender studies and other related fields.

March 4th, 2020 at Danro, Brussels. Organized by ‘The Gendering Smart Mobilities in the Nordic Region’-project.

2019

NOVEMBER 2019

Tredages TInnGO projektmøde i København. Københavns Universitet står for en dags workshop om at introducere nye digitale metoder i forskning af smart transport.

Den skandinaviske TInnGO hub afholder projektworkshop for danske og svenske interessenter. De svenske konsulenter Living Cities holder oplæg om erfaringer fra deres arbejde med køn og diversitet i cykling.

OKTOBER 2019

Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard deltager i Workshop on social sustainability and just mobility i Linköping, arrangeret af de svenske TInnGO partnere på VTI. På workshoppen præsenteres forskning på socialt bæredygtig mobilitet, bl.a. mål for ligestilling og mangfoldighed i transportsektoren, planlægning og vedligehold af et retfærdigt transportsystem, trafiksikkerhed, borgerdialog og borgeres indflydelse over deres egen mobilitet.

Michala Hvidt Breengaard og Malin Henriksson præsenterer metodologiske aspekter af den skandinaviske hub og det metodologiske arbejde. Hilda Rømer Christensen har et oplæg rollatoren i et alders og kønsperspektiv og Lena Levin har oplæg om brug af Mental maps som del af ’social impact assessments’.

SEPTEMBER 2019

Michala Hvidt Breengaard interviewes om køn og smart transport til artikel i Enhedslistens online magasin RØD+GRØN.

SEPTEMBER 2019

Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard holder et oplæg til gå-hjem-mødet i Transport Økonomisk Forening, TØF, under emnet Hvordan indretter vi vores transport bedre, så den producerer lighed og tilgængelighed i frem for ulighed?

AUGUST 2019

Hilda Rømer Christensen, KU, og Lena Levin, VTI, deltager i HCI konference i Florida.

JUNI 2019

Tredages TInnGO projektmøde i Valencia. Københavns Universitet har workshops over to dage om intersektional analyse. Innovationskonsulent fra SAMF, Peter Wick, leder en del af workshoppen.

MAJ 2019

Hilda Rømer Christensen holder oplæg på Peking University, Beijing, Kina, om køn og transport.

APRIL 2019

De nordiske TInnGO partnere deltager i konferencen ‘Connected Automated Driving: Europe takes the lead’ (EUCAD) i Bruxelles.

APRIL 2019

Michala Hvidt Breengaard holder oplæg om køn og transport for Rådet for bæredygtig trafik.

MARTS 2019

Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard skriver en kronik om transportfeminisme i Information. Kronikken får en del opmærksomhed og afføder flere henvendelser og forespørgsler efter oplæg fra foreninger, NGO’er, m.fl.
Læs artiklen 

FEBRUAR 2019

De nordiske TInnGO partnere holder et møde i Linköping, Sverige, hvor det fælles hub-samarbejde planlægges og hvor linjerne i publikationen TInnGO Roadmap for gender and diversity in transport tegnes.

JANUAR 2019

TInnGO projektet startes op ved et tredages kick-off projektmøde i Lissabon, hvor alle partnere deltog. På mødet var fokus på gennemførelsen af TInnGO-projektets ambitiøse mål og på planlægning af det kommende arbejde og partnerbidrag.