Coronavirus Information på dansk / Information in English

Tinngo - Nordic – Københavns Universitet

Gender Certificate

TinnGO

TInnGO står for Transport Innovation Gender Observatory og er et 3-årigt forskningsprojekt finansieret af EU's HORIZON 2020-program. TInnGOs formål er at udvikle nye tilgange til bæredygtig transport. Især vil projektet bidrage med et stærkere perspektiv på køn og diversitet for derigennem at styrke innovation inden for det nye felt Smart Transport.

Læs mere 

Kommende begivenheder

Ekstra information / Sidebar

Samarbejdspartnere og kontakt

Hilda Rømer Christensen, University of Copenhagen, hrc@soc.ku.dk

Michala Hvidt Breengaard, University of Copenhagen, mbr@soc.ku.dk

Lena Levin, VTI, lena.levin@vti.se 

Malin Henriksson, VTI, malin.henriksson@vti.se