FEMCIT – Københavns Universitet

Kvindesymbol. Foto: ColorboxFEMCIT  

Koordinationen for Kønsforskning har deltaget i det EU-finansierede projekt Femcit med rapporten Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies.

FEMCIT udforsker forholdet mellem det kønnede medborgerskabs skiftende former og praktikker i et multikulturelt Europa, samt nutidige kvindebevægelsers krav og praksis. Femcit studerer hvordan medborgerskab er kønnet, og hvordan kvinder, som almindelige borgere og aktivister, har været involveret i at udfordre uligheder og uretfærdigheder i hele Europa.

Femcit projektet er blevet vurderet af tre uafhængige instanser i Europakommissionen som et meget vellykket og aktivt projekt, der fuldt ud har opfyldt sine målsætninger. Koordinationen for Kønsforsknings bidrag bliver særligt fremhævet i vurderingen.  

Læs mere om Femcit på www.femcit.org.

Køb Koordinationen for Kønsforsknings rapport Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies ved at skrive til koordinationen@soc.ku.dk. Den koster 100DKK.

Eller download rapporten Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: Concepts and Methodologies her.