Det landsdækkende koordinationsudvalg for Kønsforskning i Danmark

Aalborg Universitet

Lektor Stine Thidemann Faber
Institut 4 (SAMF) - Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold
Fibigerstræde 2
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 9206
stf@cqs.aau.dk  

Aarhus Universitet

Lektor Christina Fiig
Institut for Kultur og Samfund - Europastudier, fag
Jens Chr. Skous Vej 5
8000 Aarhus C
cfiig@hum.au.dk

Syddansk Universitet

Lektor Charlotte Kroløkke
Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf.: 65 50 10 00
charlottekro@litcul.sdu.dk  

Roskilde Universitet

Lektor Karen Sjørup
Institut for Samfund og Globalisering
Velfærd, diversitet og social sammenhængskraft (VELCI)
Universitetsvej 1, 24.1
4000 Roskilde
kasj@ruc.dk

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet

Professor, Ph.d. Dorthe Staunæs
Institut for Læring
Tuborgvej 164
2400 København NV
Kontor: Bygning A, lok. 315
Tlf.: 88 88 91 80
dost@dpu.dk  

Københavns Universitet

Lektor Mons Bissenbakker Frederiksen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Njalsgade 120
2300 København S
Tlf.: 35 32 83 46
thc211@hum.ku.dk

KVINFO

Leder af Viden og Udvikling Henriette Laursen
Center for information om kvinde- og kønsforskning
Christians Brygge 3
1219 København K
Tlf.: 50 76 33 79
charlotte.holm@kvinfo.dk   
www.kvinfo.dk 

Foreningen for Kønsforskning

Foreningen for Kønsforskning i Danmark
Sociologisk Institut
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
www.koensforskning.dk
foreningen@koensforskning.dk

Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet

Lektor, Ph.d. Hilda Rømer Christensen
Koordinationen for Kønsforskning, Sociologisk Institut
Københavns Universitet
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farigmagsgade 5
1353 København K
Tlf.: 35 32 35 01
hrc@soc.ku.dk