Koordinationens aktiviteter 2001-2012

Konferencer og andre arrangementer 

Flere større konferencer og seminarer med aktuelle og dagsordensættende temaer som: Prostitution, Queer/skævforskning, Intersektionalitet, køn, krop og seksualitet i Europa, Køn og religion i globalt perspektiv, Klima og bæredygtighed. Se mere her:

Projekter

Kvinder, Køn & Forskning 

Der er udgivet 12 årgange, i alt 36 numre af det videnskabelige tidsskrift Kvinder, Køn og Forskning 2001-2012.

Kvinder, Køn & Forskning er i samarbejde med Det Kongelig Bibliotek gået i gang med at digitalisere sit bagkatalog helt tilbage til 1992. Indtil videre er de sidste 5 årgange (2007-2011) af tidsskriftet gjort tilgængelig på Kvinder, Køn & Forsknings nye hjemmeside under Det Kongelige Bibliotek. Det betyder at alle interesserede kan læse, printe eller downloade en stor del af tidsskriftets artikler, essays og anmeldelser, dog med et enkelt års forsinkelse. Det er målet snarest at kunne præsentere endnu flere årgange og dermed publicere hele tidskriftets bagkatalog i de kommende år. Læs mere om Kvinder, Køn & Forskning her.

Nyhedsbrev 

Koordinationens nyhedsbrev udkommer ca. hver 3. uge med omkring 500 abonnenter. Se nyhedsbrevene her.

Undervisningsoversigt 

Semesteroversigter med kønsrelevante kurser, seminar, forelæsninger etc. ved danske universiteter. Se semesteroversigten her.

Forskning i Køn og Ligestilling

I 2012 udgav Koordinationen publikationen Forskning i Køn og Ligestilling, der er den hidtil mest omfattende præsentation af dansk kønsforskning i temaer, projekter og netværk. Publikationen henvender sig til alle med interesse for køn og køns betydning, til forskere og studerende, medier og beslutningstagere samt den brede offentlighed. Hente Forskning i Køn og Ligestilling her.

Koordinationen for Kønsforskning har initieret og medvirket i Nordiske og europæiske forskningsprojekter og netværk:

Skillrail: The European railway project for better competition and innovation. https://cordis.europa.eu/result/rcn/54567_en.html

FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe (EU's 6. rammeprogram) 2007-2011. http://www.femcit.org/

Athena 3 (2006-2009): Advanced Thematic Network of Women’s Studies in Europe. The original project’s website is unavailable, but information can be found on the website of ATGender Association, which was formed on the last day of ATHENA3 existence – http://www.atgender.eu

TRANSGEN, Gender Mainstreaming of Mobility and Transport, 2006-2007 (EU's 6. rammeprogram)

Køn i Undervisning – Undervisning i køn. Kortlægning og analyse af undervisning i køn ved danske Universiteter i 2007. Se mere her. 

Women’s Movements and Internationalisation, (Norfa), 1998-2003

Koordinationen har fungeret som sekretariat for koordinationsudvalget for kønsforskning i Danmark som rådgiver og i netværk for bl.a. Europa i Forandring ved KU; det danske ligestillingsministerium, videnskabsministeriet, Nordisk Ministerråd og EU's Women and Science sekretariat og den EU-baserede Helsinkigruppe.

Koordinationen for Kønsforskning  rapport 2010-2013.