Workshop i Oslo om køn og smart mobility – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Workshop i Oslo om køn...

06. september 2017

Workshop i Oslo om køn og smart mobility

I august 2017 afvikledes den første workshop i det internationale projekt Gendering smart mobilities in the Nordic region. Workshoppen var én ud af i alt tre planlagte workshops, der skal foregå i perioden 2017-2018 i henholdsvis Norge, Danmark og Sverige.

Projektet Gendering smart Mobilities in the Nordic Region er et samarbejde mellem Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet (Danmark), VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (Sverige) og TOI – Transportøkonomisk institutt (Norge) med støtte fra NOS-HS – The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences. 

Projektet forbinder de tre forskningsområder, køn, transport og miljø i et interdisciplinært samarbejde med afsæt i smarte, grønne og integrerede transportsystemer. Formålet er, at arbejder hen mod et paradigmeskifte på feltet, og skabe rammer for en ny nordisk model for transport, mobilitet og ligestilling.

Find flere informationer om projektet på: https://koensforskning.soc.ku.dk/projekter/gendering_smart_mobilities/

Workshoppens formål

Formålet med workshoppen var at undersøge de kulturelle, samfundsmæssige og institutionelle konsekvenser af en overgang til deletransport og e-mobilitet. Workshoppen tog kritisk stilling til spørgsmålet om en teknologisk løsning, der efterlader vigtige sociale og kulturelle problemer uden opsyn. Workshoppen udforskede dimensioner af emner som: teknologiske overgange, menneske-maskine-grænseflader, konceptualisering af teknologi, nye forretningsmodeller mv. Formålet var således at nytænke begrebet mobilitet i det nordiske region.  

Workshoppen forløb over to dage fra frokost til frokost og bestod af oplæg fra de to keynote-speakers samt tre paneldebatter.

Keynote Speakers

Den første keynote var Dr. Tim Schwanen fra University of Oxford, der præsenterede sit paper Gender and Smart Mobility: automation in the UK freight transport sector, der omhandlede den britiske fragtsektor. Paperets formål var at undersøge, hvilken betydning teknologi og smart mobilities har for fragtsektoren i England. 

Schwanen startede med at fremhæve en række problemer og forhold, forbundet med den britiske fragtsektor og han fremhævede blandt andet; at feltet er domineret af mænd, at der er problemer med rekruttering, at feltet er nedprioritet i forskning – og særligt forskning i smart mobilities – samt at der er en højt forbrug af IT og teknologi på området.

Schwanen påpegede desuden at forskellige former for smart mobilities allerede er integreret i fragtsektoren, i form af forskellige computer- og GPS-programmer. Samtidig fremhævede han, hvordan feltet er præget af en række stærke forestillinger om køn, baseret på et meget rigidt system af heteroseksuelle kønsrollemønster, hvor kvinder ses som svage og sårbare, og derfor dårligere egnet til et arbejde i fragtsektoren.

På baggrund af disse forhold konkluderede Schwanen, at smart mobilities skaber et potentiale for større kønsdiversitet på feltet. Samtidig fremhævede han nødvendigheden af en ændring af de eksisterende diskurser og praksisser omhandlende køn og mobilitet.

Se og lyt til hele Dr. Tim Schwanens paper her.

Den anden keynote var Dr. Barbara Lenz, der præsenterede sit paper Smart mobility – for all? Gender issues in the context of new mobility concepts.

I præsentationen started Lenz med at præsentere en række nye tendenser inden for fremtidens transport, der ofte er funderet i en urban kontekst. De nye mobilitetssystemer præsenteres som en ny urban strategi, der skal øge livskvaliteten med brug af ny teknologi, som gør mobiliteten nemmere og mere fleksibel. Samtidig viser undersøgelser, at kvinder bruger disse nye mobilitets-teknologier i langt mindre grad end mænd.

Denne tendens kalder ifølge Lenz på mere forskning, der fokusere specifikt på kønsbaserede præferencer og beslutninger – med særligt fokus på, hvad fænomenet ”optimering” betyder i et kønsperspektiv. Samtidig fremhævede Lenz nødvendigheden af flere kvalitative studier af feltet, der har en overrepræsentation af kvantitative studier.

Se og lyt til hele Dr. Barbara Lenz paper her.

Tre paneldebatter

Udover de to keynotes behandlede workshoppens tre paneldebatter forholdet mellem køn, intersektionalitet og transport, under følgende overskrifter:

 • Panel 1: (Re)Gendering Smart Mobilities.
 • Panel 2: Gendering Smart Mobilities – Intersectional Approaches.  
 • Panel 3: Research Methodology and Translations Planning and Gender Mainstreaming.

I det første panel, (Re)Gendering Smart Mobilities, præsenterede følgende:

 • Dag Balkmar fra Örebro University: Re-gendering the relation between men, masculinity and cars? On autonomous vehicles and emancipatory challenges.
 • Dr. Yamini J. Singh fra Planit. Consulting: Do we know if smart mobility is also gender-smart?
 • Annica Kronsell fra Department of Political Science, Lund university og Jana Sochor fra Chalmers: Gendering Integrated Mobility Services.

I panelet blev der fokuseret på de mulige kønseffekter af smart mobilities, der vinder frem verden over. Her var spørgsmålet, hvilke potentialer de nye mobilitetsformer har i forhold til at skabe, fastholde eller ændre kønnede mønstre i mobilitet.

I det andet panel, Gendering Smart Mobilities – Intersectional Approaches, præsenterede følgende:

 • Avril Maddrell fra University of Reading: Smart Gendered Mobilities and Lessons for Gendered Smart Mobilities: economic migrants in Bristol, UK.
 • Tanja Joelson, fra Department of Education ved Uppsala University: An impossible equation? Children’s place in systems of mobilities, transportation policy and politics, and the quest for sustainable futures.
 • Tiffany F. Lam fra London School of Economics: Cycling London: An Intersectional Feminist Perspective.
 • Cyriac George, Center for Technology, Innovation and Culture ved University of Oslo: Smartphones as a mobility tool: the gender component of size.

Panelet fokuserede på, hvordan transport og mobilitet er en frigørende praksis, der ofte henvender sig til en specifik gruppe i form af hvide middelklassemænd. Samtidig negligeres en lang række andre grupper, som migranter, kvinder, børn og folk med få økonomiske ressourcer. Debatten gik således på, hvordan udviklinger inden for smart mobilities og teknologi forholder sig til i denne tendens.

I det tredje panel, Research Methodology and Translations Planning and Gender Mainstreaming, præsenterede følgende:

 • Dr. Christian Dymen Trivector og Lena Hiselius Lund University: Gender Equality and Increased Energy efficiency in the Transport Sector.
 • Yamini J. Singh fra Planit Consulting: Gender equality in mobility - What's TOD got to do with it?
 • Eva Lindborg fra Kvalificerad utredare Trafikanalys Stockholm: Gender equality analysis of trends in the transport sector.
 • Ines Kawgan-Kagan fra Technische Universität Berlin: A Gender Analysis of Preferences for Shared E-Mobility using a Quantitative Sociological Approach.

I panelet blev der fokuseret på, hvordan mænd og kvinder har forskellige transportvaner, hvor kvinders vaner generelt er mere bæredygtige end mænds. Fokus var således på, hvordan klimaforandringer og større krav til bæredygtighed, sammen med nye teknologier og smart mobilities vil påvirke den kønsforskel, der eksisterer indenfor transport og mobilitet.