Veloverstået Årskonference! – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Veloverstået Årskonfer...

02. maj 2016

Veloverstået Årskonference!

Årskonferencen for Kønsforskning 2016 under navnet ”Bodies, Big Data, Believers – Twists Turns and Challenges in 21st Century Gender Research” er nu veloverstået. 215 deltagere, 26 oplægsholder, 3 key-note speakers og 20 overdådige kager sørgede for, at årets konference blev en succes!

Konferencens hovedtemaer blev dækket af tre spændende key-note talks. Her holdt professor Ratna Kapur oplæg om, hvordan skrøbelige (precarious) subjekter adresseres gennem menneskerettigheder både indenfor og imod eksisterende racemæssige, kulturelle, seksuelle og civilisatoriske forskelligheder, der skaber et hierarki for, hvem der kan anses som ’mennesker’.

Professor Leslie McCall  udfoldede konferencens Big Data perspektiv med et oplæg om, hvordan det store perspektiv kan understøtte kvantitative studier af intersektionalitet. Her gav hun sit eget bud på, hvordan endimensionelle studier med fordel kan anvendes til at arbejde sig hen mod en mere kompleks intersektionel analyse.

Sidst holdt professor Andrea C. White et oplæg om den befrielsesteologiske retning ’womanism’, som hun specialiserer sig i. Her udfoldede hun en teologisk kritik af den hvide feminisme og berørte emner som kropsliggørelser, racialisering og politiske følelser. 

Tak for en spændende konference og vi ses igen næste år, hvor Årskonferencen kommer til at finde sted d.27.-28. april 2017 i Aalborg. Det FREIA Center for Kønsforskning, der i samarbejde med det ny-dannede CeMAS Center for Maskulinitetsforskning er værter. Titlen på konferencen bliver ’Indblik og Udsyn’.