Undervisningstilbud med kønstema på KU – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Undervisningstilbud me...

13. maj 2013

Undervisningstilbud med kønstema på KU

Vi har samlet et udvalg af fag med kønstema der bliver udbudt på KU i efterårssemestret 2013. Du kan se udvalget neden for.

Vi vil samtidigt gøre opmærksom på et nyt tværfakultært uddannelsesinitiativ på KU, Diploma Supplement in Gender and Body Dynamics, der starter i efteråret 2013. Diploma-ordningen er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig indenfor køns- og kropsrelaterede emner både indenfor og på tværs af fakulteter. Ordningen giver mulighed for at tage kurser, som adresserer aktuelle spørgsmål om krop og køn på tværs af sundheds- og naturvidenskab, samfunds- og humanvidenskab. Den studerende modtager et bevis ved at tage kurser svarende til 30 ECTS. Mere information vil følge.

Det Humanistiske Fakultet

Kønsstudier                                                                                                                               Kønsforskningens teori og praksis                                                                                             Køn og videnskab                                                                                                  Queer blikke på medier, litteratur og politik  (Åbent Universitet)

Minoritetsstudier                                                                                                       Fra tålt minoritet til yndlingsminoritet: Seksualitet, køn og race i samtidige homoseksuelle rettighedskampe

Dansk                                                                                                                    Køn, krop og performance

Historie
Krop, køn, sundhed og sygdom i Danmarks historie 1800-1940
Følelser og affekt i historien
 
Kunsthistorie/Teatervidenskab
Kvinder der formede avantgarden - Gertrude Stein og Peggy Guggenheim
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sociologi
Kvalitativ metode i studier af seksualitet og køn i senmoderniteten
Gender, Work and Organization

Statskundskab
Krop og politik - mellem det kollektive og det individuelle
 
Økonomi
Family Economics
 
Det Teologiske Fakultet

Teologi
Det Nye Testamentes Eksegese: Specialisering: Sex og synd i NT
 

Det Juridiske Fakultet

Jura                                                                                                                                            Gender and legal culture                                                                                     Samlivsret – retsstillingen for ugifte samlevende

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Geografi
Social geografi
 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Klinisk medicin
Integreret kursus i reproduktion, vækst og cancer
 
Folkesundhedsvidenskab
Fertilitet og sundhed