Ny engelsksproget publikation 'Research in Gender and Equality' på gaden – Københavns Universitet

22. april 2013

Ny engelsksproget publikation 'Research in Gender and Equality' på gaden

Den engelske version af Koordinationens oversigtspublikation over dansk kønsforskning er på gaden. 32 forskningstemaer præsenteres kort, med tilhørende lister over relevante forskere på hvert område. 

publikationssiden kan du læse mere om og downloade både 'Forskning i køn og ligestilling' og 'Research in Gender and Equality'. Her findes også inofrmation om hvordan du bestiller publikationen i papirform.