Ny nordisk rapport om kønsbalance i forskning – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Kønsbalance i forskning

15. april 2013

Ny nordisk rapport om kønsbalance i forskning

Tæt på  80 procent af alle professorer i Norden er mænd. Kønsbalance i akademia er derfor en vigtig forskningspolitisk problematik. Indtil nu har dette kun været lidt debatteret i en fællesnordisk sammenhæng. Rapporten fra Nordisk Ministerråd viser status og udviklingen på feltet, og den giver eksempler på vellykkede tiltag og belyser forskningspolitiske udfordringer som er vigtige at analysere i et køns- og ligestillingsperspektiv.

Rapporten kan bestilles eller downloades gratis på Nordisk Ministerråds hjemmeside, hvor du også kan finde mere information.