Nyt nummer af KKF, nr. 4/18: Historiske perspektiver på køn – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Nyt nummer af KKF, nr....

07. januar 2019

Nyt nummer af KKF, nr. 4/18: Historiske perspektiver på køn

Kvinder, Køn og Forsknings seneste nummer er netop blevet færdigt. Det er et temanummer, der som titlen afslører har særligt fokus på historiske tilgange i kønsforskning. 

Historiske tilgange har længe været en del af kønsforskningens mangfoldige metodologiske værktøjskasse og ikke kun blandt uddannede historikere. I   dette   nummer   er   det   således   ikke   blot ‘kønshistorie’   (som   en   af   mange   bindestregshistorier såsom krigshistorie og medicinhistorie), vi sætter fokus på, men bredere forstået historiske perspektiver på køn. Eller sagt endnu mere præcist: i de følgende tekster undersøges det, hvordan historie som perspektiv og metode kan give os specifikke indsigter i køn. 

Temaredaktionen består af:

  • Marie-Louise Holm, cand. mag. i historie og filosofi/videnskabsteori og ph.d. i kønsforskning.
    Ekstern lektor på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

  • Morten Hillgaard Bülow, cand. mag. i historie og filosofi/videnskabsteori og ph.d. i sundhedsvidenskab.
    Ekstern lektor på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  • Anne Folke Henningsen, cand. mag. og ph.d. i historie.
    Lektor i etnologi på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Læs hele indledningen til Historiske perspektiver på køn