KKF 3-4/13: Affekt og følelse er udkommet – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > KKF 3-4/13: Affekt og ...

09. januar 2014

KKF 3-4/13: Affekt og følelse er udkommet

Det nye nummer af tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning har temaet Affekt og følelse. I inledningen skriver redaktørerne:

"Affektteoretiske perspektiver kan således anvendes til at undersøge, hvordan affekter gøres (og bruges), og hvor visse affekter kan bringe os – og har bragt os – hen. Det er blandt andet sådanne spørgsmål, vi vil udforske i dette temanummer. Hvor sådanne spørgsmål nok kunne være mulige at undersøge uden blik for materialitet, er det sjældent tilfældet i analyser, der placerer sig indenfor den affektive vending. Perspektiverne giver nemlig blik for krops-lige aktioner og reaktioner, som ikke nødvendigvis er sprogliggjorte, og flere af artiklerne i dette temanummer vil således også give eksempler på, at perspektiver, der inddrager affekt, er brugbare til at få blik for sammenvævninger mellem diskurs og materialitet."

Læs hele indledningen i KKF:s digitale arkiv, hvor du også kan tilgå tidligere nummer af tidsskriftet.

Læs mere om tidsskriftet på Koordinationens hjemmeside.