Krakaprisen 2017 – Københavns Universitet

08. maj 2017

Krakaprisen 2017

Årets modtager af Krakaprisen, Mathias Wullem Nielsen, er Ph.D. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. 

Mathias Wullum Nielsen har i sin forskning afdækket en lang række forskellige årsager til, at kvinders repræsentation i de øverste lag af akademia er så svag. Hver især kan grundene ikke forklare misrepræsentationen, men når der er mere end én tydelig årsag til et problem, bliver det lettere at afvise og desværre også sværere at løse.

Læs abstractet fra Wullem Nielsens Ph.D. og hent den som pdf.

Priskomiteens begrundelse

”Nielsens ph.d afhandling er et stykke pionerarbejde i dansk kønsforskning, som har tilvejebragt vigtig ny viden til diskussionen om de vedvarende ligestillingsudfordringer i dansk akademia. Med Aarhus Universitet (AU) som hoved-case illustrerer Nielsen igennem en række innovative delstudier, hvorledes både kulturelle og strukturelle ligestillingsbarrierer reproduceres i et akademisk landskab under hastig forandring.  Afhandlingen har allerede haft en vigtig indflydelse på den danske forståelse af ligestillingsproblemet i det akademiske system. Den udgør samtidigt et betydeligt bidrag til den internationale forskning på området gennem bogens syv indlejrede artikler, som alle er blevet accepteret til udgivelse i anerkendte internationale tidsskrifter.  At rejse spørgsmålet om ulighed mellem kønnene i den akademiske verden er at vove sig ind et stærkt ladet og politiseret felt. Nielsen fastholder på forbilledlig vis sin integritet også under denne form for politiserende pres. Denne afhandling vil give grundlag for en dybere og mere velafrundet forståelse af det komplekse fænomen af ​​ulighed mellem kønnene i den akademiske verden.”

Krakaprisen

KRAKA-prisen uddeles hvert år til Foreningens Årskonference. Prisen er indstiftet med det formål at hædre en studerende, forsker eller formidler, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning, med et pengelegat.
Læs mere om Krakaprisen