Køn, Horizon 2020 og DTU – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Køn, Horizon 2020 og DTU

03. november 2015

Køn, Horizon 2020 og DTU

I interviewet siger Henrik Casper Wegener blandt andet:  ” at det er positivt, at man i Horizon 2020 understreger betydningen af køn som en forudsætning for at udvikle ikke bare excellente løsninger – men excellente løsninger, der indtænker kønsperspektivet, så de kan være til størst mulig gavn for hele samfundet.”

Læs hele interviewet her (side 7)

Se også fire videointerviews med Henrik Casper Wegener om Sex and Gender (på udannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside)