Coronavirus Information på dansk / Information in English

Køn og mangfoldighed i kvantitative metoder – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Køn og mangfoldighed i...

17. marts 2020

Køn og mangfoldighed i kvantitative metoder

oplæg

Hilda Rømer Christensen holdt oplæg i Selskab for Surveyforsknings  temamøde: Er det Nødvendigt at putte folk i kasser. Hilda Rømer Christensen snakkede om inkluderende surveys

Læs mere om arrangementet:  https://surveyselskab.dk/wp-content/uploads/2020/03/Er-det-nødvendigt-at-putte-folk-i-kasser.pdf