Køn og mangfoldighed i KU's nye strategi – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Køn og mangfoldighed i...

25. september 2018

Køn og mangfoldighed i KU's nye strategi

Uddrag fra artiklen:

I det senest opdaterede udspil til den nye KU-strategi er kimen også lagt til en bredere og mere strukturel indsats på KU i de kommende år, både hvad angår ligebehandling og mangfoldighed. Formålet er ifølge KU-strategiplanen at tiltrække de bedste talenter og at øge talent, trivsel og produktivitet. Desuden er formålet at styrke KU’s omdømme som en mangfoldig arbejdsplads og at sikre KU viden og redskaber til at undgå bias i rekruttering og fastholdelse. Og endelig at sikre en rummelig og anerkendende kultur, der styrker innovation og medarbejdertilfredshed.

En af vejene til at opnå et bedre og mere mangfoldigt KU er ifølge det aktuelle strategidokument 2023 blandt andet at udarbejde en mangfoldighedsplan for alle ansatte VIP og TAP. Samtidig ønsker KU, at der skal være særligt fokus på køn og seksualitet (LGBT+) og kulturel diversitet.

Vi mener, at det er vigtigt for KU i denne proces at brede det eksisterende afsæt i universitetets forsknings- og HR-strategier ud til også at omfatte viden i bredeste forstand. Og at sørge for at viden om køn og mangfoldighed tilbydes som en kompetencemulighed for alle på KU og inkluderer alle grupper, fra VIP og ledelsesgruppe, over TAP og studerende. Det er her oplagt at KU trækker på de ressourcer som i forvejen findes på universitetet på disse felter såsom hos den tværfakultære enhed Koordinationen for Kønsforskning og Center for Kønsforskning samt trækker på viden og erfaringer i den rektornedsatte Ressourcegruppe for karriere, køn og kvalitet  ledelse og forskning på KU.

Læs hele artiklen på Uniavisen