Julehilsen fra Koordinationen for Kønsforskning 2018 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Julehilsen fra Koordin...

19. december 2018

Julehilsen fra Koordinationen for Kønsforskning 2018

Det har været et travlt og spændende år for Koordinationen i 2018. Året har budt på workshops, seminarer, nationale og internationale samarbejder, mange nye Gender Certificate-studerende og tre udgivelser af Kvinder, Køn & Forskning.

Workshops og arrangementer

  • Løbende gennem 2018 har vi afholdt to workshopserier med internationale og nordiske samarbejdspartnere:
    • Workshopserien: Chinese Middle Class on the Move har løbet over tre workshops i samarbejde med Danish-Sino Center i Bejing. Hver af de tre workshops har fokuseret på forskellige aspekter af den kinesiske middelklasse i relation til kultur, køn og livsstil i Kina i dag.   

    • Gendering Smart Mobility in the Nordic Region er den anden workshopserie af tre enkelte workshops, vi har afviklet i 2018. Her har vi i samarbejde med Tanu Uteng fra Transportøkonomisk institutt i Norge og Lena Levin fra Swedish National Road and Transport Research Institute undersøgt smart mobility, non-motorized mobilty og policy making i forhold til køn og diversitet. 

  • I foråret holdt vi vores årlige 8. marts morgenarrangement. I år var temaet: Big Data, Digitalization and Cyberfeminism. Det var en stor succes med mange deltagere og spændende debat.

Sommerskole

Publiceringer

Mange kønscertificerede studerende 

  • Der er blevet udstedt over 50 Gender Certificates i 2018 og vi har fået mange nye interesserede studerende, der har registreret sig til et fremtidigt certifikat. 


Vi glæder os til meget mere næste år!
God jul og godt nytår til jer alle.