Forskningspolitik med blik for kønsdimension – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Forskningspolitik med ...

05. november 2013

Forskningspolitik med blik for kønsdimension

Det irske forskningsråd (Irish Research Council, IRC) har fra 2013 inkluderet 'opmærksomhed på dimensionen sex - gender', som et krav til de projekter der ønsker forskningsmidler bevilliget af forskningsrådet. 

IRC slutter sig dermed til en voksende skare af internationale, nationale og private forskningsfinansieringsorganisationer, der opstiller analyser af betydningen af socialt og /eller biologisk køn som et kriterium for bevilling. Det Stanford-baserede projekt Gendered Innovations præsenterer en oversigt over disse organisationer, og her kan man også kan finde de oprindelige forskningpolitiske dokumenter.

Følgende formuleringer er taget fra IRCs dokument 'Research Project Grants Schemes, Terms and Conditions.'

“The Council funds excellent research and excellent research fully considers the potential biological sex and social gender elements of the research content to maximise the impact and societal benefit of research. Not including the sex-gender dimension into the methodology, content, and impact assessment of research can lead to poor research and missed opportunities. In order ‘that any assumptions made or issues addressed are based on the best available evidence and information’, the sex-gender dimension has to be fully considered.”

 “All applicants to Council Schemes are required to submit a written statement to the Council to the effect that full consideration has been given to the sex-gender dimensions and implications of the research proposal. The IRC also provides “Guidance on the Sex-Gender Dimension in Research Content.”