1. september 2021

Indstillinger til KRAKA-prisen

Pris

Foreningen for Kønsforskning indkalder hermed indstillinger til KRAKA prisen for årene 2020 og 2021, til uddeling ved Kønskonferencen i 2022.

Bemærk at der fremadrettet uddeles to priser hvert andet år. Da det er længe siden, vi sidst har indkaldt indstillinger, er der i praksis også mulighed for at indstille et værk fra 2019 til den kommende runde.

KRAKA-prisen er en hædersbevisning og et pengelegat, som årligt tildeles en studerende eller forsker, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning. KRAKA-prisen er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. Else Høyrup. Prisen administreres af Foreningen for Kønsforskning i Danmark.

Kandidater til prisen kan indstilles af alle. Indstilling sker ved indsendelse af det påberåbte arbejde samt en udfyldt skabelon med kortfattet resumé og motivation til Foreningen for Kønsforskning. Det pågældende arbejde kan bestå af en artikel, et speciale, en bog eller lignende, som vurderes at have haft/vil få betydning for den videnskabelige udvikling eller formidling af kønsforskningen.

Prismodtagerne udpeges af en prisbestyrelse, der er nedsat under foreningen, og som også står for prisoverrækkelsen. Prismodtagerne forventes at holde en kort tale over emnet i forbindelse med Konferencen for Kønsforskning.

Deadline

Deadline for indsendelse af indstillinger er 1. december 2021. Skabelon til indstilling af en kandidat er vedhæftet denne mail, men kan også fås ved henvendelse til Foreningen på mailadressen koensforskning@gmail.dk

Skabelon

Hent indstillingsskabelonen til KRAKA