Hilda Rømer Christensen udpeget til ekspertudvalg i EU – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Hilda Rømer Christense...

24. juni 2014

Hilda Rømer Christensen udpeget til ekspertudvalg i EU

Lektor Hilda Rømer Christensen, Koordinationen for Kønsforskning på Københavns Universitet, er af EU kommissionen udpeget til to ekspertudvalg i forbindelse med EU's nyligt lancerede forsknings- og innovationsprogram, HORIZON 2020. Hilda Rømer Christensen er medlem af udvalget for forskermobilitet, Maria Sklodowska Curie udvalget og af udvalget for ligestilling og køns-mainstreaming af Horizon 2020. Hilda Rømer Christensen skal i denne egenskab være med til at rådgive EU kommissionen og komme med indspil til udmøntning af HORIZON arbejdsprogrammerne og dets principper i de kommende år.
Baggrunden for udpegningen er bl.a., at ligestilling og kønsdimensioner i forskning indgår som væsentlige parametre for kvalitet og excellence i ansøgninger om midler fra EU programmet. Hilda Rømer Christensen er en ud af 18 danske eksperter, som er udpeget direkte af EU kommissionen til sikring af kvalitet og relevans i HORIZON 2020 finansierede projekter.

Læs mere om Horizon 2020